Stavba fotovoltaické elektrány 3kWp

V rodinném domě byla provedena montáž střešní konstrukce pro panely FOTOVOLTAICKÉ elektrárny na střeše domu a příprava elektroinstalace pro implementaci a napojení fotovoltaiky (FVE)

Postup realizace připojení mikrozdroje


Stavební deník samotné realizace
7.10.2022 Stavba konstrukce pro 8 FV panelů na střeše domu na falcovanou střechu.
9.10.2022 Podána žádost na ČEZ na připojení mikrozdroje do 10kWp.
5.11.2022 Podepsána smlouva s ČEZ a odeslána zpět na ČEZ
19.11.2022 Instalován měnič a baterie. Propojení baterie a měniče

Cena za realizaci: 162 630,- Kč, termín realizace 10/2022

05.11.2022

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.