Stavba fotovoltaické elektrány 3kWp

Krok za krokem jak probíhala instalace fotovoltaiky na střechu rodinného domu s povolenými přetoky do sítě od smlouvy až po první spuštění.

Elektroinstalace
Panely na střeše objektu

Postup realizace připojení mikrozdroje 3kWp.

Protože jsme se rozhodli využít tarif ČEZu energie pro soláry s tím, že si naspořenou energii vybereme v zimním období, požádali jsme nejdříve o připojení mikrozdroje ve standardním režimu (případně po přidělení EAN prodávat přebytky).
Po schválení a podepsání smlouvy o smlouvě budoucí začaly přípravy a samotná stavba. Protože jsme nechtěli povrchovou montáž v lištách, byly trubky a kabely zasekány a vedeny v drážkách. Tím se sice instalace prodloužila, ale po začištění zdí nikde v interiéru neruší lišty nebo trubky neboť měnič byl umístěn v předsíni domu.
Byly nainstalovány panely na střechu domu. Při instalaci TIGO optimizérů na panely je dobré nezapomenout sundat ID QR kód z každého optimizéru a nalepit si je na papír podle umístění, jsou důležité pro propojení s aplikací na sledování panelů

Protože nadomítková instalace by chodbě domu rušila a bylo možné rozváděč zapustit, bylo provedeno usazení podomítkového rozváděče ke kterému byly nataženy chráničky pro následně protažení kabelů od střídače, stringů a vedení přívodů do domovního rozváděče. (POZOR! v rozváděči je jak DC tak AC, zde bude instalována přepážka pro oddělení.)

Po stavebních pracech byl připojen string na pojistky a přepěťovou ochranu a proměřen přívod. Správně bylo naměřeno přes 300V.
Dále byla prodrátována AC část rozváděče, připojen střídač a po kontrole bylo provedeno spuštění v testovacím režimu bez přetoků do sítě.
Nakonec byla provedena konfigurace měniče přes apliaci PV Master nastaveny předepsané ochrany a následně provedena registrace do SEMS Portalu.
Dále byla provedena konfigurace rozhraní Tigo optimizérů přes Tigo EI na mobilu nebo přes www stránku.

Byla provedena úprava elektroměrového rozváděče

Stavební deník samotné realizace
6.10.2022 Žádost o připojení mikrozdroje s plánovanými přetoky
7.10.2022 Stavba konstrukce pro 8 FV panelů na střeše domu na falcovanou střechu.
9.10.2022 Podána žádost na ČEZ na připojení mikrozdroje do 10kWp.
5.11.2022 Podepsána smlouva s ČEZ a odeslána zpět na ČEZ
19.11.2022 Instalován měnič a baterie. Propojení baterie a měniče
19.12.2022 Podána nová smlouva o připojení mikrozdroje, původní s chybou zrušena
20.1.2023 Objednány optimizery TIGO od jiného dodavatele. Memodo nebyl schopné je dodat, prý až ve 4 měsíci.
17.4.2023 Pokládka panelů na střechu objektu, protažení kabelů k panelům vnitřkem domu na střechu se začištěním zdí tam kde byla pokládka provedena v trubce ve zdi.
22.4.2023 Instalace podomítkového rozváděče pro fotovoltaiku, vysekání trubek pro vedení kabelů, začištění zdi, vystrojení a zapojení rozváděče, připojení stringu, připojení střídače, připojení baterie, základní nastavení bez přetoků do sítě, testovací provoz.
23.4.2023 Úprava elektroměrového rozváděče pro fotovoltaiku, přidání vypínače pro oddělení domovní instalace, přidání ovládacího relé 0/100% (dodat samolepku FV a provést revizi)
Následovat bude přepojení domovního rozváděče na zálohovanou a nezálohovanou část.
15.6.2023 Dopis od ČEZu, že posunují termín připojení na 03/2025 z důvodu výměny vedení a sloupů. Takže jsem naprosto nadšen a to prý do měsíce Vás připojíme. Chacha....


Dále vyřízení veškeré administrativy a první připojení, dokončení smluvního kolotoče a změna tarifu na Energie pro Soláry.

A již připravujeme připojení větrné turbíny ke zvýšení příkonu FVE + VE.

Cena za realizaci: 162 630,- Kč, termín realizace 10/2022

17.12.2022

… a další práce

Panely na pergole 830W

Instalace Plug&Play fotovoltaiky

Pro klienta byla provedena instalace střešní konstrukce, montáž dvou panelů od společnosti NUASOL a konfigurace software.detail
Nové zásuvky u postele a přívody pro světla

Úprava stávající elektroinstalace v bytě

Přidání zásuvek v pokoji k postelím a přívody pro nástěnné lampičky s kompletním zednickým zapravenímdetail
Proměření zapojení UTP kabelů

Instalace UTP rozvodů ve starším domě

Ve starším domě v bytové jednotce byla provedena dodatečná instalace UTP rozvodů detail
Přívod pro motor předokenní žaluzie

Dodatečná instalace přívodů k předokenním žaluziím se zednickým zapravením

Pro dodatečnou montáž předokenních žaluzií byla poptána elektroinstalace pro pohony.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.