Výměna elektroměrového rozvaděče a bytové rozvodnice

Z důvodu změny sazby bylo nutné provést výměnu původního nevyhovujícího elektroměrového rozvaděče. A poté byla ještě vyměněna bytová rozvodnice.

V rekreačním objektu bylo z důvodu změny sazby z 1x25A na 3x20A nutné vyměnit Elektroměrový rozváděč, neboť původní nevyhovoval. Bohužel půdní odvodní kabel 4x10 neměl dostatečně dlouhé konce a tak bylo nutné vyměnit i tento kabel k bytové rozvodnici za 5x6.
Původní domovní rozvodnice již neměla dostatečné místo na osazení přepěťové ochrany a tak investorem bylo rozhodnuto že se předělá i původní rozvodnice v domě.

Před samotnou akcí bylo zažádáno o zvýšení příkonu z 1x25 na 3x20. Protože žádost byla podána v 11/2021 ČEZ upozornil, že termín na výměnu je nejpozději do 12/2022.
Proto bylo přistoupeno k rychlé realizaci.
Bylo nahlášeno a povoleno rozplombování a nic již nebránilo demontáži.
Na sloupu byla odstraněna nožová pojistka 32A a zahájeno vybourání původního rozváděče.
Po demontáži původního vybaveni, a vybourání rámu a dvířek bylo nutné ještě natáhnout nový přívod v domě k bytovému rozváděči neboť původní nedosáhl ke svorkovnici.

Po usazení a připojení nové skříně DCK Holoubkov s jističi 3x20, byl zpět osazen elektroměr a HDO a na sloup byly usazeny nožové pojistky 3x40A.
Dále jsem pokračovali v domě výměnou bytové rozvodnice.

Nakonec byl provedena revize a zaslány podklady na ČEZ pro osazení třífázového elektroměru.

Cena za realizaci: 28 230,- Kč, termín realizace 07/2022

10.07.2022

… a další práce

Instalace přívodního kabelu k bazénu

V rodinném domě byla provedena dodatečná instalace přívodního kabelu pro bazénovou technologii. detail
Již zapojená nová bytová rozvodnice

Přivedení nových kabelů do kuchyně, výměna bytové rozvodničky ve staším bytovém domě, výměna hlavního uzávěru studené vody

Ve starším bytovém domě byla provedena instalace nových přívodů do kuchyně. Zároveň byla provedena instalace 3 fázového přívodu z domovního rozvaděče do bytu a výměna bytové rozvodnice. Jako doplňková činnost byla provedena výměna nefunkčního hlavního uzávěru studené vodydetail
Všechny přívody byly pospojeny v původních krabicích

Elektroinstalace pro novou kuchyň a nadomítková instalace odpadu a přívodů vody

Elektroinstalace a nadomítková instalace vody a odpadu pro novou kuchyňdetail
Původní svítidla v chodbě domu

Výměna domovního osvětelní a další elektroinstalační práce

V domě bylo již nevyhovující osvětlení a proto byla provedena výměna svítidel a úprava elektroinstalacedetail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.