Výměna elektroměrového rozvaděče a bytové rozvodnice

Z důvodu změny sazby bylo nutné provést výměnu původního nevyhovujícího elektroměrového rozvaděče. A poté byla ještě vyměněna bytová rozvodnice.

Elektroinstalace
Již usazená nová elektroměrová skříň

V rekreačním objektu bylo z důvodu změny sazby z 1x25A na 3x20A nutné vyměnit Elektroměrový rozváděč, neboť původní nevyhovoval. Bohužel půdní odvodní kabel 4x10 neměl dostatečně dlouhé konce a tak bylo nutné vyměnit i tento kabel k bytové rozvodnici za 5x6.
Původní domovní rozvodnice již neměla dostatečné místo na osazení přepěťové ochrany a tak investorem bylo rozhodnuto že se předělá i původní rozvodnice v domě.

Před samotnou akcí bylo zažádáno o zvýšení příkonu z 1x25 na 3x20. Protože žádost byla podána v 11/2021 ČEZ upozornil, že termín na výměnu je nejpozději do 12/2022.
Proto bylo přistoupeno k rychlé realizaci.
Bylo nahlášeno a povoleno rozplombování a nic již nebránilo demontáži.
Na sloupu byla odstraněna nožová pojistka 32A a zahájeno vybourání původního rozváděče.
Po demontáži původního vybaveni, a vybourání rámu a dvířek bylo nutné ještě natáhnout nový přívod v domě k bytovému rozváděči neboť původní nedosáhl ke svorkovnici.

Po usazení a připojení nové skříně DCK Holoubkov s jističi 3x20, byl zpět osazen elektroměr a HDO a na sloup byly usazeny nožové pojistky 3x40A.
Dále jsem pokračovali v domě výměnou bytové rozvodnice.

Nakonec byl provedena revize a zaslány podklady na ČEZ pro osazení třífázového elektroměru.

Cena za realizaci: 28 230,- Kč, termín realizace 07/2022

10.07.2022

… a další práce

Panely na pergole 830W

Instalace Plug&Play fotovoltaiky

Pro klienta byla provedena instalace střešní konstrukce, montáž dvou panelů od společnosti NUASOL a konfigurace software.detail
Nové zásuvky u postele a přívody pro světla

Úprava stávající elektroinstalace v bytě

Přidání zásuvek v pokoji k postelím a přívody pro nástěnné lampičky s kompletním zednickým zapravenímdetail
Proměření zapojení UTP kabelů

Instalace UTP rozvodů ve starším domě

Ve starším domě v bytové jednotce byla provedena dodatečná instalace UTP rozvodů detail
Přívod pro motor předokenní žaluzie

Dodatečná instalace přívodů k předokenním žaluziím se zednickým zapravením

Pro dodatečnou montáž předokenních žaluzií byla poptána elektroinstalace pro pohony.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.