Zatížitelnost vodičů:

Hodnoty dovolených proudů jsou přejaty dle údajů v ČSN 33 2000-5-523 ed.2

Hodnoty dovolených proudů jsou uvedeny v ampérech (A) při podmínkách: Teplota jádra 70°C, okolní teplota 30°C (ve vzduchu), 20°C (v zemi)

Uvedené hodnoty jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na výrobci

Jištění: Dá se uvažovat, že pro jistění vodičů a kabelů s PVC izolací můžeme použít jisticí prvek s nejbližší nižší jmenovitou hodnotou proudu, než je hodnota proudu uvedena v tabulce.

Jmenovitý průřez vodičů (mm2)

Izolace z PVC

Způsoby uložení

A1

A2

B1

B2

C

D

Počet zatížených vodičů

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

Měď
1,5 14,5 13,5 14 13 17,5 15,5 16,5 15 19,5 17,5 22 18
2,5 19,5 18 18,5 17,5 24 21 23 20 27 24 29 24
4 26 24 25 23 32 28 30 27 36 32 38 31
6 34 31 32 29 41 36 38 34 46 41 47 39
10 46 42 43 39 57 50 52 46 63 57 63 52
16 61 56 57 52 76 68 69 62 85 76 81 67
25 80 73 75 68 101 89 90 80 112 96 104 86
35 99 89 92 83 125 110 111 99 138 119 125 103
50 119 108 110 99 151 134 133 118 168 144 148 122
70 151 136 139 125 192 171 168 149 213 184 183 151
95 182 164 167 150 232 207 201 179 258 223 216 179
120 210 188 192 172 269 239 232 206 299 259 246 203
150 240 216 219 196 - - - - 344 299 278 230
185 273 245 248 223 - - - - 392 341 312 258
240 321 286 291 261 - - - - 461 403 361 297
300 367 328 334 298 - - - - 530 464 408 336
Hliník
2,5 15 14 14,5 13,5 18,5 16,5 17,5 15,5 21 18,5 22 18,5
4 20 18,5 19,5 17,5 25 22 24 21 28 25 29 24
6 26 24 25 23 32 28 30 27 36 32 36 30
10 36 32 33 31 44 39 41 36 49 44 48 40
16 48 43 44 41 60 53 54 48 66 59 62 52
25 63 57 58 53 79 70 71 62 83 73 80 66
35 77 70 71 65 97 86 86 77 103 90 96 80
50 93 84 86 78 118 104 104 92 125 110 113 94
70 118 107 108 98 150 133 131 116 160 140 140 117
95 142 129 130 118 181 161 157 139 195 170 166 138
120 164 149 150 135 210 186 181 160 226 197 189 157
150 189 170 172 155 - - - - 261 227 213 178
185 215 194 195 176 - - - - 298 259 240 200
240 252 227 229 207 - - - - 352 305 277 230
300 289 261 263 237 - - - - 406 351 313 260


V počtu zatížených vodičů není zahrnut například samostatný ochranný vodič ani střední vodič, pokud jeho zatížení nepřesahuje 30% zatížení ostatních vodičů vedení. Neuvažují se ani vodiče ostatních (například řídicích) obvodů, jejichž zatížení je proti vodičům silových obvodů nepatrné nebo jen krátkodobé.


Jmenovitý průřez vodičů (mm2)

Izolace z PVC

Vícežilové kabely

Jednožilové kabely

Způsoby uložení

E

F

G

Počet zatížených vodičů

2

3

2 dotýkající se

3 dotýkající se

3 v rovině

v dotyku

volně seskupené

vodorovně

svisle

Měď
1,5 22 18,5 - - - - -
2,5 30 25 - - - - -
4 40 34 - - - - -
6 51 43 - - - - -
10 70 60 - - - - -
16 94 80 - - - - -
25 119 101 131 110 114 146 130
35 148 126 162 137 143 181 162
50 180 153 196 167 174 219 197
70 232 196 251 216 225 281 254
95 282 238 304 264 275 341 311
120 328 276 352 308 321 396 362
150 379 319 406 356 372 456 419
185 434 364 463 409 427 521 480
240 514 430 546 485 507 615 569
300 593 497 629 561 587 709 659
400 - - 754 656 689 852 795
500 - - 868 749 789 982 920
630 - - 1005 855 905 1138 1070
Hliník
2,5 23 19,5 - - - - -
4 31 26 - - - - -
6 39 33 - - - - -
10 54 46 - - - - -
16 73 61 - - - - -
25 89 78 98 84 87 112 99
35 111 96 122 105 109 139 124
50 135 117 149 128 133 169 152
70 173 150 192 166 173 217 196
95 210 183 235 203 212 265 241
120 244 212 273 237 247 308 282
150 282 245 316 274 287 356 327
185 322 280 363 315 330 407 376
240 380 330 430 375 392 482 447
300 439 381 497 434 455 557 519
400 - - 600 526 552 671 629
500 - - 694 610 640 775 730
630 - - 808 711 746 900 852

Legenda

A: Izolované vodiče nebo vícežilové kabely uložené v trubce v tepelně izolační stěně, pod krycími lištami nebo v rámech oken a dveří

B: Izolované vodiče nebo vícežilové kabely uložené v trubce na dřevěné stěně nebo ve zděné stěně nebo ve stavební dutině, v zapuštěném nebo úložném elektroinstalačním kanále

C: Vícežilové nebo jednožilové dotýkající se kabely na dřevěné stěně nebo ve vzdálenosti menší než 30% průměru kabelu od této stěny, přímo pod dřevěným stropem nebo přímo ve zdivu

D: Vícežilové kabely v trubkách, které jsou v přímém kontaktu s půdou

E: Vícežilové kabely na vzduchu, na perforovaných lávkách, konzolách apod.

F: Jednožilové vzájemně se dotýkající kabely na vzduchu, na perforovaných lávkách, konzolách apod.

G: Jednožilové od sebe na průměr kabelu vzdálené kabely na vzduchu, na perforovaných lávkách, konzolách apod.

Tabulka IPxx:

první číslice stupně ochrany před dotykem a vniknutím pevných těles druhá číslice stupně ochrany proti vniknutí vody
0 nechráněno 0 nechráněno
1 ochrana před dotykem hřbetem ruky, tělesa Φ ≥ 50mm 1 ochrana proti svisle kapajicí vodě
2 ochrana před dotykem prstem, tělesa Φ ≥ 12,5mm 2 ochrana proti vodě kapajicí ve sklonu 15°
3 ochrana před dotykem nástrojem, tělesa Φ ≥ 2,5mm 3 ochrana proti kropení a dešti ve sklonu 60°-90°
4 ochrana před dotykem drátem, tělesa Φ ≥ 1mm 4 ochrana proti vodě stříkající ze všech směrů
5 ochrana před sedajícím prachem a dotykem drátem 5 ochrana proti vodě stříkající ze všech směrů
6 ochrana před dotykem drátem a prachotěsné 6 ochrana proti intenzivně stříkající vodě ze všech směrů
    7 ochrana proti vodě při dočastném ponoření
    8 ochrana proti vodě při trvalém ponoření

Tabulka číslování vypínačů

ČísloPopis
1. jednoduchý vypínač
1s. vypínač se signalizační doutnavkou
1so. vypínač s orientační doutnavkou
2. vypínač dvojpolový (fáze i nulák)
5. dvojvypínač (lustrák)
5B. dvojitý schodišťový přepínač
6. přepínač (chodišťák)
7. křížový přepínač

Ochranné zóny v koupelně

Zóna 0 – IP67, 12V - spadá sem vnitřní prostor vany nebo sprchového koutu. ...
Zóna 1 – IP44, 12V - prostor od okraje vany nebo sprchy do výšky 2,25 m (od podlahy). ...
Zóna 2 – IP44 - vodorovně do vzdálenosti 60 cm od zóny 1, ve výšce 2,25 m nad podlahou až do stropu. ...
Zóna 3 – IP21 - navazuje na zónu 2 do vzdálenosti 2,4 m.

© Copyright 2015-2024 Atthero s.r.o. All rights reserved. Free QR generator