Elektroinstalace a instalace vody a odpadu pro novou kuchyň v panelovém bytě

Pro nově rekonstruovanou kuchyň jsme provedli nadomítkovou instalaci přívodu studené vody a nové rozvody elektro podle plánu kuchyňského studia se zafrézováním k pozicím zásuvek nad pracovní plochou.

V nově rekonstruované kuchyni v panelovém domě byla provedena příprava elektroinstalace na nové pozice.
Protože počet přívodů nebyl dostatečný Do kuchyně byl přiveden nový přívod pro troubu, neboť počet přívodů byl nedostatečný.
Přívod byl protažen v podhledech až k bytové rozvodničce kde byl připojen na jistič 16A.

Bylo vytvořeny nové zásuvky na stěně C v betonu. Na stěně B v Ytongu a na stěně A na zdi z hobry.

Všechny zásuvky mimo pracovní plochu byly osazeny ještě před finishováním zdí. Zásuvky nad pracovní plochu budou instalovány po dokončení kuchyně.

Dále bylo provedeno přesunutí světla na novou pozici. Původní místo bylo zdemontováno.

Dále byl proveden nový přívod vody pro chladničku, který byl napojen na roháček původní myčky, kde bylo provedeno odbočení pro roháček myčky .

Cena za realizaci: 30 949,- Kč, termín realizace 04/2022

19.09.2022

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.