Vytvoření zásuvek v kumbálu, přidání jističe

V Praze 5 bylo provedeno přidání zásuvky do kumbálu od rozvodničky. Instalace byla provedena podomítkově s kompletním začištěním drážek

V Holečkově ulici ve starším bytovém domě byla provedena úprava elektroinstalace přidáním nových zásuvek do kumbálu. Z bytové rozvodničky byl nainstalován kabel CYKY-J 3x2,5 do nových zásuvek.

Kumbál byl vybaven policemi a tak bylo nutné demontovat jednu polici aby bylo možné použít odsávací zařízení při frézování otvorů pro dvě krabice KP68 s horizontální orientací.
Drážka byla vysekána, neboť pro drážkovačku nebyl prostor.

Po dokončení instalalce byly spáry vysušeny aby je bylo možné zbrousit. Nakonec byl proveden kompletní úklid místa.

Cena za realizaci: 5 350,- Kč, termín realizace 03/2021

20.03.2021

… a další práce

Elektroinstalace v rodinném domě

Kompletní výměna elektroinstalace v třípodlažním rodinném domě a suterénu s technickou místností, osvětelním kolem domu a domovním telefonemdetail

Přivedení nových kabelů do kuchyně, výměna bytové rozvodničky ve staším bytovém domě, výměna hlavního uzávěru studené vody

Ve starším bytovém domě byla provedena instalace nových přívodů do kuchyně. Zároveň byla provedena instalace 3 fázového přívodu z domovního rozvaděče do bytu a výměna bytové rozvodnice. Jako doplňková činnost byla provedena výměna nefunkčního hlavního uzávěru studené vodydetail

Elektroinstalace pro novou kuchyň, instalalce vody a odpadu

V Praze 10 ve Zvěřinově ulici byla v novostavbě provedena nové příprava elektroinstalace a vodoinstalace pro novou kuchyň.detail

© Copyright 2015-2021 Atthero s.r.o. All rights reserved
Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.