Oprava a výměna rozbitých a poškozených dlaždic v chodbě a kuchyni.

Výměna poškozených dlaždic a dlaždic na elektrickém. topení v podlaze a nové vyspárování celé plochy.

Odstranění prasklých nebo otlučených dlaždic, očištění podkladu, penetrace a opětovné usazení nových dlaždic v chodbě. Pod jednou dlaždicí bylo podlahové toepní, proto bylo nutné postupovat velmi opatrně a očištění místa zabralo více času. Nakonec byly obnoveny všechny spáry v chodbě částečným odstraněním původní a vyspárování novou hmotou.

Cena za realizaci: 6 240,- Kč, termín realizace 04/2016

13.08.2020

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.