Elektroinstalace ve starším rodinném domku

Instalace elektroměrové skříně na fasádu, nový přívod do domu, nová podomítková bytová rozvodnička a elektroinstalace v přízemí domu s přípravou pro tepelné čerpadlo, revize

Ve starším domku byla provedena elektroinstalace se zásuvkovými okruhy, světelnými okruhy.

Instalace elektroměrové skříně na fasádu s částečným zapuštěním jako příprava pro zateplení. Od pojistkové skříně byl po fasádě veden kabel CYKY 5x6 Od elektroměrové skříně byl proveden přívod do bytové rozvodničky tím samým kabelem a k tomu ještě ovládací od HDO CYKY-J3x1,5.
Na elektroměrovou skříň byla provedena revize.

Přívod k bytové rozvodnici byl veden vnitřním prostorem domu. Vnitřní bytová rozvodnice byla zapuštěna v chodbě domu u hlavního vchodu.

V domě byla provedena příprava pro teplené čerpadlo vzduch/voda MITSUBISHI ZUBARAN 14kW následující:
Pro venkovní jednotku 5x2,5 jistič 3x16C
Pro vnitřní jednotku 5x2,5 jistič 3x16B, 3x1,5 Jistič 6B + přívod od HDO pro spínání

Cena za realizaci: 83 723,- Kč, termín realizace 10/2020

17.12.2020

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.