Posun stropního kabelu, montáž svítidla

V Novostavbě v Praze 9 bylo požadováno posunutí kabelu pro stropní svítidlo nad plánovanou polohu stolu. Původní pozice byla cca o 1m mimo stůl.

Pro posunutí kabelu byla provedena bezprašně drážka 5mm, která byla následně vysekána s odsáváním.
Původní kabel byl zkrácen a v místě původního vývodu napojen přes VAGO svorky nový kabel CYKY-LO 3x1,5. Svorky byly zasunuty do plastového strpního vývodu, překryty a přesádrovány.
Kabel byl v drážce bodově přichycen sádrou a následně vysádrována celá drážka.

Pro rychlejší zaschnutí byly použito sušení horkým vzduchem. Následně byla drážka 2x přetažena tmelem RIGIPS a opět usušena a finálně zabroušena pro přemalování. Bylo provedeno zaměření a dokumentace skrytého spoje.

Nakonec byla provedena instalace stropního svítidla.

Cena za realizaci: 3 710,- Kč, termín realizace 09/2020

14.09.2020

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.