Nová elektroinstalace ve zděné chatičce a elektroměrový sloupek

Ve staré chatičce byla původní již nevyhovující hliníková instalace. Byl proveden návrh na novou instalaci včetně nového přívodu s navýšením příkonu a přechod na 3 fáze. K tomu bylo nutné instalovat nový elektroměrový sloupek ČEZ s novým přívodem ze sloupu s nožovými pojistkami.

Zákazník požadoval zvýšení příkonu a přechod na 400V bylo nutné na základě požadavku ČEZu instalovat novou elektroměrovou skříň - sloupek. Po nahlášení rozplombování bylo nutné demontovat ze sloupu starou původní skříň se všemi rozvody, provést instalaci nové chráničky, protažení nového kabelu CYKY 4x10, usazení nového sloupku, napojení na nožové pojistky a připojení elektroměru. Poté byla provedena revize externím revizním technikem ČEZ.

V chatičce byla demontována stará jističová deska, původní hliníková instalace nebyla demontována a zůstávala ve zdech.
Od elektroměrové skřínky byl již veden kabel CYKY 4x6 do skřínky ve fasádě domu. Odtud se podařilo částečně využít původní trubku a protáhnout nový přívod na místo nové rozvodničky bez nutnosti sekat do fasády domu.

Byla usazena nová bytová rozvodnička a postupně provedeny všechny drážky a průrazy a natahány vodiče k zásuvkám a světlům. Z důvodu komplikovaného přístupu ke stropní konstrukci byly původní AL vodiče ke světlům ponechány a byly v krabici připojeny přes VAGO svorky s protioxidační pastou.

Téměř veškeré vedení bylo provedeno podomítkově. V kuchyni bylo provedeno v lištách při zemi z důvodu požadavku nezasahování do obvodového zdiva. Pro instalaci byly použity vodiče CYKY 3x2,5 a 3x1,5. Bylo provedeno osazení všech zásuvek a vypínačů, vybavení bytového rozvaděče a kompletní zapojení.Cena za realizaci: 38 900,- Kč, termín realizace 08/2020

05.01.2021

… a další práce

Dokončovací práce v novostavbě

Kompletace a osazení bytového rozvaděče, osazení jističů, poměření a zapojení všech okruhů, příprava elektro pro malou kuchyň, osazení vypínačů, zásuvek a další drobné prácedetail

Elektroinstalace pro kuchyň v novostavbě

Elektroinstalace v novostavbě pro novu kuchyň. Zároveň byly provedena částečně podomítková vodoinstalace s přesunem vodoměru a hlavního uzávěru pod dřez.detail

Úprava rozvodů pro novou kuchyň, posuny zásuvek

V panelovém domě, Praha - Stodůlky, byl proveden přesun zásuvek na nové pozice pro novou kuchyň, vytvoření nových zásuvek, osvětlení vitriny.detail

© Copyright 2015-2021 Atthero s.r.o. All rights reserved
Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.