Výměna domovní elektroměrové skříně

Vybourání a usazení elektroměrového rozvaděče na fasádě domu a napojení na sloup.

Na místě již byl připraven nový kabel pro napojení skříně a na nožové pojstky na sloupě. Byl odpojen starý kabel ze sloupu, vybouraná stará, dřevěná domovní skříň značně prolezlá červotočem, demontován eletroměr, HDO a jistič, do začištěného a dozděného otvoru byla usazena nová plastová skříň. Po kompletaci elektroměru, HDO jističů a jejich zapojení došlo k instalaci do skříně a napojení na nový kabel. Bylo provedeno zednické začištění na fasádě a kolem nové skříně. Zákazník měl elektriku v domě po 6 hodinách od vypnutí.

Cena za realizaci: 4 650,- Kč, termín realizace 07/2016

13.08.2020

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.