Výměna domovní elektroměrové skříně

Vybourání a usazení elektroměrového rozvaděče na fasádě domu a napojení na sloup.

Elektroinstalace

Na místě již byl připraven nový kabel pro napojení skříně a na nožové pojstky na sloupě. Byl odpojen starý kabel ze sloupu, vybouraná stará, dřevěná domovní skříň značně prolezlá červotočem, demontován eletroměr, HDO a jistič, do začištěného a dozděného otvoru byla usazena nová plastová skříň. Po kompletaci elektroměru, HDO jističů a jejich zapojení došlo k instalaci do skříně a napojení na nový kabel. Bylo provedeno zednické začištění na fasádě a kolem nové skříně. Zákazník měl elektriku v domě po 6 hodinách od vypnutí.

Cena za realizaci: 4 650,- Kč, termín realizace 07/2016

13.08.2020

… a další práce

Panely na pergole 830W

Instalace Plug&Play fotovoltaiky

Pro klienta byla provedena instalace střešní konstrukce, montáž dvou panelů od společnosti NUASOL a konfigurace software.detail
Nové zásuvky u postele a přívody pro světla

Úprava stávající elektroinstalace v bytě

Přidání zásuvek v pokoji k postelím a přívody pro nástěnné lampičky s kompletním zednickým zapravenímdetail
Proměření zapojení UTP kabelů

Instalace UTP rozvodů ve starším domě

Ve starším domě v bytové jednotce byla provedena dodatečná instalace UTP rozvodů detail
Přívod pro motor předokenní žaluzie

Dodatečná instalace přívodů k předokenním žaluziím se zednickým zapravením

Pro dodatečnou montáž předokenních žaluzií byla poptána elektroinstalace pro pohony.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.