Výměna domovní elektroměrové skříně

Vybourání a usazení elektroměrového rozvaděče na fasádě domu a napojení na sloup.

Na místě již byl připraven nový kabel pro napojení skříně a na nožové pojstky na sloupě. Byl odpojen starý kabel ze sloupu, vybouraná stará, dřevěná domovní skříň značně prolezlá červotočem, demontován eletroměr, HDO a jistič, do začištěného a dozděného otvoru byla usazena nová plastová skříň. Po kompletaci elektroměru, HDO jističů a jejich zapojení došlo k instalaci do skříně a napojení na nový kabel. Bylo provedeno zednické začištění na fasádě a kolem nové skříně. Zákazník měl elektriku v domě po 6 hodinách od vypnutí.

Cena za realizaci: 4 650,- Kč, termín realizace 07/2016

13.08.2020

… a další práce

Oprava domovní minutky

Výměna staré rozbité domovní minutky za elektronickou a přidání přijímače dálkového ovládání pro rozsvícení.detail

Příprava elektro rozvodů pro kuchyň

Rozvedení elektroinstalace a zásuvek v nové kuchyni, příprava přípojek vody a odpadu.detail

Instalace přístrojů na zateplenou fasádu

Dodatečná instalace dvou krabic pro vypínač a zásuvku na zateplené fasádě domu bez tepleného mostu. detail

© Copyright 2015-2021 Atthero s.r.o. All rights reserved
Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.