Odstranění plechové lišty v paneláku, přidání zásuvky, demontáž plastových lišt.

Demontáž nevzhledné plechové lišty v paneláku, přidání podomítkové zásuvky pro sušičku, zrušení lišty k vypínači v chodbě, posun světla, zasekání telefonní zásuvky. Výměna hliníkového vedení za měděné.

V panelákovém bytě bylo požadováno zrušení plachové lišty ve které jsou vedeny kabely pro světla, zásuvky, domácí telefon. Dále byl požadavek na zrušení lišty
Zároveň bylo nutné posunout světlo na střed chodby mezi plánovanou vestavnou skříň a stěnu.

Byla provedena demontáž bytové rozvodničky s rozpojením všech okruhů, následně byly odpojeny všechny přístroje a demontována plechová lišta.
Byly korunkovou frézkou s otáčkami 12000rpm bezprašně vyfrézovány pozice pro vypínače a zásuvky a následně vyfrézovány drážky pro podomítkové vedení kabelů.
Byla demontována lišta k vypínači na protější stěně a přívodní kabely uloženy podomítkově do vyfrézované drážky.
Byla zrušena lišta k telefonní zásuvce. Při frézování otvoru pro krabici do příčkového panelu byla poškozena obkladová dlaždice v koupelně, tuto se podařilo retušovat.
Následně byly všechny drážky a pozice krabic vysekány s vysavačem pro co nejmenší prašnost.
Krabice byly zasádrovány a byly nataženy vodiče.

Byla osazena nové bytová rozvodnička a byl přidán jenofázový jistič 16A-B pro sušičku ve skříni. Některé hliníkové vodiče vedoucí z rozvodničky byly vyměněny za měděné. Na zeď vedle vypínače byl umístěn nový analogový telefon Tesla.
Ješte bylo zaslepeno tlačítko centrálného ventilátoru. Kdykoliv je možné toto obnovit.
Všechny drážky byly vysádrovány a následně přetmeleny tmelem Rigips.

Cena za realizaci: 12 500,- Kč, termín realizace 03/2020

… a další práce

Vše se sbíhá u bytové rozvodničky

Nová podomítková elektroinstalace v panelákovém bytě 2kk s vyzděným jádrem

V kompletně vyklizeném panelákovém bytě byla provedena demontáž staré hliníkové elektroinstalace a provedena instalace nové kompletně podomítkové elektroinstalace s novou bytovou rozvodničkou a přípravou pro kuchyň.detail
Osazené zásuvky v kuchyni

Elektroinstalace v bytě v panelovém domě včetně přípravy pro kuchyň

Částečná instalace v bytě v panelovém domědetail

Výměna hliníkového vedení v panelákovém bytě

Výměna hliníku za měď v panelákovém bytě z 80 let v Praze o rozloze 46m2. Drážkování v panelu, protahování dutinami ve stropě, příprava elektrointalace pro novou kuchyň.detail
Hlavní vedení k zásuvkám v podlaze

Nová elektroinstalace v bytě v panelovém domě

V panelákovém bytě byla provedena kompletní elektroinstalace s novou bytovou rozvodnicí a multimediální rozvodnicí. Nové zásuvkové obvody s TV zásuvkami a UTP RJ45 zásuvkami. detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.