Odstranění plechové lišty v paneláku, přidání zásuvky, demontáž plastových lišt.

Demontáž nevzhledné plechové lišty v paneláku, přidání podomítkové zásuvky pro sušičku, zrušení lišty k vypínači v chodbě, posun světla, zasekání telefonní zásuvky. Výměna hliníkového vedení za měděné.

Elektroinstalace

V panelákovém bytě bylo požadováno zrušení plachové lišty ve které jsou vedeny kabely pro světla, zásuvky, domácí telefon. Dále byl požadavek na zrušení lišty
Zároveň bylo nutné posunout světlo na střed chodby mezi plánovanou vestavnou skříň a stěnu.

Byla provedena demontáž bytové rozvodničky s rozpojením všech okruhů, následně byly odpojeny všechny přístroje a demontována plechová lišta.
Byly korunkovou frézkou s otáčkami 12000rpm bezprašně vyfrézovány pozice pro vypínače a zásuvky a následně vyfrézovány drážky pro podomítkové vedení kabelů.
Byla demontována lišta k vypínači na protější stěně a přívodní kabely uloženy podomítkově do vyfrézované drážky.
Byla zrušena lišta k telefonní zásuvce. Při frézování otvoru pro krabici do příčkového panelu byla poškozena obkladová dlaždice v koupelně, tuto se podařilo retušovat.
Následně byly všechny drážky a pozice krabic vysekány s vysavačem pro co nejmenší prašnost.
Krabice byly zasádrovány a byly nataženy vodiče.

Byla osazena nové bytová rozvodnička a byl přidán jenofázový jistič 16A-B pro sušičku ve skříni. Některé hliníkové vodiče vedoucí z rozvodničky byly vyměněny za měděné. Na zeď vedle vypínače byl umístěn nový analogový telefon Tesla.
Ješte bylo zaslepeno tlačítko centrálného ventilátoru. Kdykoliv je možné toto obnovit.
Všechny drážky byly vysádrovány a následně přetmeleny tmelem Rigips.

Cena za realizaci: 12 500,- Kč, termín realizace 03/2020

… a další práce

Sestava zásuvek u TV

Nová parciální elektroinstalace v bytě v panelovém domě

Částečná rekonstrukce elektroinstalace v panelovém bytě s finálním osazením a montáží stropních svítideldetail

Elektroinstalace v bytě v panelovém domě 1kk

Výměna původní hliníkové elektroinstalace za novu v bytě v garsonce. Standardní zásuvkové okruhy, UTP kabel k pracovnímu místu. Rozvody pro kuchyň.detail

Nová elektroinstalace v panelovo-cihlovém bytě, SDK podhled, vodoinstalační práce.

Nová elektroinstalace ve starém bytě namísto původní dosloužilé hliníkové a další práce stavebního charakteru.detail
detail přechodu ze stropu do drážky ve zdi

Rekonstrukce elektroinstalace v bytě 2+1 v panelovém domě

Nová podomítková elektroinstalace v panelovém domě v bytě, s hlavními trasami v podstropním prostoru, který bude zakryt SDK podhledem.detail

© Copyright 2015-2024 Atthero s.r.o. All rights reserved. Free QR generator