Odstranění plechové lišty v paneláku, přidání zásuvky, demontáž plastových lišt.

Demontáž nevzhledné plechové lišty v paneláku, přidání podomítkové zásuvky pro sušičku, zrušení lišty k vypínači v chodbě, posun světla, zasekání telefonní zásuvky. Výměna hliníkového vedení za měděné.

V panelákovém bytě bylo požadováno zrušení plachové lišty ve které jsou vedeny kabely pro světla, zásuvky, domácí telefon. Dále byl požadavek na zrušení lišty
Zároveň bylo nutné posunout světlo na střed chodby mezi plánovanou vestavnou skříň a stěnu.

Byla provedena demontáž bytové rozvodničky s rozpojením všech okruhů, následně byly odpojeny všechny přístroje a demontována plechová lišta.
Byly korunkovou frézkou s otáčkami 12000rpm bezprašně vyfrézovány pozice pro vypínače a zásuvky a následně vyfrézovány drážky pro podomítkové vedení kabelů.
Byla demontována lišta k vypínači na protější stěně a přívodní kabely uloženy podomítkově do vyfrézované drážky.
Byla zrušena lišta k telefonní zásuvce. Při frézování otvoru pro krabici do příčkového panelu byla poškozena obkladová dlaždice v koupelně, tuto se podařilo retušovat.
Následně byly všechny drážky a pozice krabic vysekány s vysavačem pro co nejmenší prašnost.
Krabice byly zasádrovány a byly nataženy vodiče.

Byla osazena nové bytová rozvodnička a byl přidán jenofázový jistič 16A-B pro sušičku ve skříni. Některé hliníkové vodiče vedoucí z rozvodničky byly vyměněny za měděné. Na zeď vedle vypínače byl umístěn nový analogový telefon Tesla.
Ješte bylo zaslepeno tlačítko centrálného ventilátoru. Kdykoliv je možné toto obnovit.
Všechny drážky byly vysádrovány a následně přetmeleny tmelem Rigips.

Cena za realizaci: 12 500,- Kč, termín realizace 03/2020

… a další práce

Elektroinstalace pro kuchyň v panelovém domě

Po demontáži steré kuchyně bylo nutné připravit nové přívody a zásuvky pro spotřebiče v nové plánované kuchyni v panelovém domědetail

Posun stropního světla v betonovém stropě nad jídelní stůl

Zákazník požadoval posunout vývod kabelu pro stropní svítidlo na pozici jídelního stolu v litém betonu stropu.detail

Elektroinstalace a podomítková instalace vody a odpadu pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novu kuchyň a podomítková instalace odpadu a teplé a studené vody. Instalace svítidel do betonu a SDK, posun zásuvky.detail

© Copyright 2015-2021 Atthero s.r.o. All rights reserved
Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.