Rekonstrukce rozvodů panelákového bytu výměna Al za Cu

Výměna hliníkových rozvodů za měděné v paneláku U Lesního divadla. Kompletní rozvody podomítkové, drážkování, frézování krabic.

Elektroinstalace

Postupná výměna hliníkového vedení za měděné. Veškeré nové instalace jsu realizovány jako podomítkové. Horizontáílní rozvody byly provedeny v podlahách. Byt je trvale obýván a tak instalace probíhala po etapách v jednotlivých pokojích.
Původní rozvody jsou průběžně demontovány a nové jsou přepojovány na novou domovní rozvodničku.

Instalace hliníkového vedení světelného okruhu nebylo řešeno z důvodu zachovalé instalace a dobrého stavu hliníku a také proto, že příkony svítidel se cca desetinásobně snížily. Pouze byly byly podstropní nadomítkové krabice demontovány a zafrézovány podomítkové mělké krabice ve kerých byl nasvorkován pomocí VAGO svorek s pastou proti oxidaci hliníku svod k vypínači.

Cena za realizaci: 55 680,- Kč, termín realizace 01/2018

… a další práce

detail přechodu ze stropu do drážky ve zdi

Rekonstrukce elektroinstalace v bytě 2+1 v panelovém domě

Nová podomítková elektroinstalace v panelovém domě v bytě, s hlavními trasami v podstropním prostoru, který bude zakryt SDK podhledem.detail
Rozvody v kuchyni

Elektroinstalace v bytě v panelovém domě včetně přípravy pro kuchyň

Nová elektroinstalace v panelákovém bytědetail
Dokončené rozvody v kuchyni

Elektroinstalace v rekonstruované kuchyni, panel byt

Příprava elektroinstalace a vodoinstalace v panelovém bytě pro novou kuchyň. Po rušení staré kuchyně je nutné připravit rozvody pro novou.detail
Osazené zásuvky v kuchyni

Elektroinstalace v bytě v panelovém domě včetně přípravy pro kuchyň

Částečná instalace v bytě v panelovém domědetail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.