Instalace myčky a připojení v původní kuchyni

Instalace myčky místo jedné skřínky v IKEA kuchyni Faktum

Bylo nutné vytvořit prostor pro myčku posunutím krajní skřínky, přesah desky byl dostatečný a tak instalace myčky byla možná. Posunutí a vyvážení krajní skřínky, zasunutí myčky do vzniklého prostoru, zafixování a napojení na rozvody vody. Prodloužení krycí lišty si klient řešil sám.

Cena za realizaci: 3 100,- Kč, termín realizace 04/2016

13.08.2020

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.