Nová elektroinstalace v panelovém bytě nahrazující původní hliníkovou

V Praze 9 v bytě v panelovém domě byla provedena nová elektroinstalace za starou dosluhující z hliníku. Součástí byly i rozvody UTP, koaxial vedení a multimediální rozvaděč. Díky nasazení většího množství pracovníků trvaly hlučné práce pouze 2 dny od 9 do 15 hodin.

Elektroinstalace v panelovém bytě, nahrazení původní dosluhující hliníkové.
Koupelna a WC byly již v minulosti rekonstruovány a byly pouze přepojeny do nového rozvaděče.
Všechny původní rozvody byly kompletně demontovány, rozvaděč odpojen a byly zahájeny frézovací a drážkovací práce.
V domě byl vyvěšen informační leták s časy kdy budou probíhat hlučné práce. Ty probíhaly intenzivně od 10hodin do 15hodin pouze dva dny! Dále už byly prováděny nehlučné práce nebo nahodilé přisekávání drážek.
Kompletní instalace byla dokončena za 3 dny, další den bylo provedeno zapojení bytové rozvodničky. Na instalaci byly zapojeny současně 4 osoby.

Všechy rozvody byly provedeny podomítkově, hlavní vedení od rozvaděče bylo provedeno v liště u stroupu a dále o do podlahy. Tři zásuvky v ložnici byly umístěny o 3,5 cm výše než projektovaných 25cm z důvodu existence horizontální výztuže v panelu.
Do kuchyně byly protaženy vodiče přes ventilační šachtu do horní horizontální lišty k rozvaděči. Byly zde přivedeny okruhy pro Troubu, Myčku, zásuvky nad pracovní plochou, sporák (rezerva).

Stavební deník
10.2.2022 Obhlídka a upřesnění projektu na místě
22.2. 2022 Zahájení prací. Sejmutí bytového rozvaděče, drážkování, frézování, sekání drážek. Protahování kabelů stropním panelem. Hlučné práce skončily ve 14:50.
17:10 Volal soused z bytu pod rekonstruovaným, že mu přestaly svítit světla v chodbě. Pravděpodobná příčina bude přerušený kabel v podlaze, který vede do stropu pod rekonstruovaným bytem. Bude dohledáno a napojeno.
23.2. 2022 Pokračování v frézovacích a sekacích pracech. Byly opraveny přívody ke světlům ve spodním bytě - přerušení bylo ve dvou místech, opraveno WAGO svorkou s protioxidační pastou. Kabely pro spodní byt byly uloženy v hloubce cca 10-15mm. Bylo zahájeno tahání jednotlivých okruhů rozholování konců vodičů a zatahování do instalačních krabic a do rozvaděče.
V ložnici byla provedena drážka 12mm ke stropnímu svítidlu, neboť se nepodařilo najít dutinu v panelu a pravděpodobně se jednalo o litý panel což dokazoval i vrtaný otvor pro původní přívodní kabel.
Bylo zahájeno kompletní zakrytí vysádrováním všech kabelů v podlaze. Byly připraveny nové přívody do kuchyně.
24.2.2022 Byly dokončeny všechny instalační práce, podlahové drážky byly vyplněny sádrou.
Zakrytí krabic spínačů před zednickými pracemi stavebními víčky. Úklid místa stavby.
25.2.2022 Zapojení rozvaděče, proměření okruhů, měření vybavení chráničů.

·

Cena za realizaci: 118 755,- Kč, termín realizace 02/2022

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.