Přívody kabelů pro předokenní žaluzie, přívod pro pergolu

V novostavbě v rodinném domečku byla provedena instalace přívodních kabelů k předokenním žaluziím a k venkovní pergole.

Hlavní přívody pro žaluzie byly taženy z domovní rozvodnice umístěné v garáži domu, zde byly přidány jističe 10A-C pro žaluzie a 16A-B pro pegolu. Na zadní fasádu domu byl proveden přívod podomítkově garáží s prostupem do kuchyně u podlahy, dále pod kuchyňskou linkou s rezervou pro budoucí uložení do zdi.
Mezi kuch. linkou a venkovní zdí byla instalace provedena podomítkově s průchodem do zateplení domu.
Od jednotlivých oken byly kabely protaženy otvorem 12mm latí do mezivrstvy mezi krycí vrstvou a folií a spištěny k zemi do vodotěsné krabici, která bude umístěna pod obložením.
Největší oříšek byl najít způsob protahování za dřevěným obložením. Po několika pokusech se ale podařilo najít nejvhodnější způsob. Vertikální protažení bylo provedeno pomocí provázku a závaží. horizontální potažení mezi okny bylo provedeno pomocí pevného drátu s následným protažením provazu a vodiče. Některé cesty kabelu byly sice trochu komplikovanější, ale nakonec se vše podařilo bez větších problémů.
Přívod pro pergolu byl po stejné trase. Oba kabely byly venku protaženy v chráničce pro budoucí uložení do země.
K oknu nad schodištěm byl přívodní kabel tažen od světelného obvodu v podhledu a dále s přechodem do zdi a skrze fasádu do boční špalety okna. Napojení bylo provedeno na světelný kabel a byl upraven přívod pro světla ve vypínači z důvodu co nejmenšího zásahu do zdí.

Cena za realizaci: 21 970,- Kč, termín realizace 04/2021

29.05.2021

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.