Elektroinstalace v rodinném domě

Kompletní výměna elektroinstalace v třípodlažním rodinném domě a suterénu s technickou místností, osvětelním kolem domu a domovním telefonem

V rodinném domě v Radotíně byla provedena kompletní nová elektroinstalace.
Před samotnou instalací byl provedena konzultace s návrhem na novou elektroinstalaci, natypování tras vedení.
Byla demontována stará elektroinstalace z viditelných míst a z míst, kde nebylo nutné použít bourací techniku.
V domě byla provedena nová páteřní síť v CYKY4X10 na které byly napojeny 4 bytové rozvodnice.
K elektroměrové skříni byl přiveden nový přívod a sihnálový kabel, ale bylo dohodnuto, že bude využit současný přívod AYKY4x20 na který bude tento nový rozvod napojen.

Logicky byl dům rozdělen na 4 samostatné celky. Podkroví, přízemí, suterén (technické zázemí) a zahrada.
V první fázi byla provedena elektroinstalace podkroví a v další druhé byla provedena elektroinstalace v přízemí domu a suterénu. Současně byl provedeno natažení nového přívodního kabelu.
V další fázi bude provedena elektroinstalace ve zahradě (skleník, bazén, zahrada, sklep pergola) a nakonec bude provedena výměna již nevyhovující elektroměrové skříně a zároveň přepojení na nový páteřní rozvod.

Pro přízemí byla instalována rozvodnice 36U pod schody do které byly přivedeny všechny přívody zásuvkových a světelných okruhů. Protože se jedná o byt kategorie B byly světelné okruhy rozděleny na 3 samostatné obvody.
V suterénu bylo řešeno zakončení přívodu telefonní linky a kabelu od UPC. To bylo přivedeno do podomítkové krabice odkud je připravena trubka do slaboproudého rozvaděče kde jsou svedeny všechny UTP kabely a koaxiální kabely z celého domu.

Aby nebyla porušena fasáda, byly všechny vodiče na venkovní osvětelní nataženy vnitřkem domu. K vytypovaným místům pak bylo dotaženo tlačítko pro možnost ručního sepnutí osvětelní.
Cena za realizaci: 96 935,- Kč, termín realizace 03/2021

… a další práce

Přivedení nových kabelů do kuchyně, výměna bytové rozvodničky ve staším bytovém domě, výměna hlavního uzávěru studené vody

Ve starším bytovém domě byla provedena instalace nových přívodů do kuchyně. Zároveň byla provedena instalace 3 fázového přívodu z domovního rozvaděče do bytu a výměna bytové rozvodnice. Jako doplňková činnost byla provedena výměna nefunkčního hlavního uzávěru studené vodydetail

Elektroinstalace pro novou kuchyň, instalalce vody a odpadu

V Praze 10 ve Zvěřinově ulici byla v novostavbě provedena nové příprava elektroinstalace a vodoinstalace pro novou kuchyň.detail

Elektroinstalace a vodoinstalace pro novou kuchyň

V novostavbě v domku byla provedena instalalace přívodů vody a odpadu a úpravy elektroinstalace. Posun zásuvek na novou pozici.detail

© Copyright 2015-2021 Atthero s.r.o. All rights reserved
Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.