Přivedení nových kabelů do kuchyně, výměna bytové rozvodničky ve staším bytovém domě, výměna hlavního uzávěru studené vody

Ve starším bytovém domě byla provedena instalace nových přívodů do kuchyně. Zároveň byla provedena instalace 3 fázového přívodu z domovního rozvaděče do bytu a výměna bytové rozvodnice. Jako doplňková činnost byla provedena výměna nefunkčního hlavního uzávěru studené vody

Protože majitelka bytu chtěla vyřadit plynový sporák za elektrický, bylo nutné do kuchyně instalovat nové přívody. S tím bylo nutné zažádat o zvýšení příkonu a hlavního jističe z 1x15A na 1x25A, ještě se zvažovala možnost na 3x20A. To ale záviselo na observaci pracovníků PRE.
Protože nebylo jasné jak žádost dopadne, byla původní navržená varianta zavržena a přijata nová varianta s přípravou na 400V.
K tomu bylo nutné instalovat nový přívodní kabel do bytu 4x6, demontovat původní rozvodničku a osadit novou.
Navržena byla rozvodnička 12U.
Původní kabel byl demontován a přitažen nový. Protože omítka se vysypala, bylo nutné novou pozici rozvaděče vysádrovat aby bylo kam přidělat hmoždinky.

Vedení do kuchyně bylo realizováno, držkou do místa, kde je podhled na WC, odtud podhledem, dále v technologickjé šachtě dolů do kuchyně za budoucí troubu.
Zde byla připravena krabice s přívody 400V, zásuvka pro torubu a zásuvka pro myčku byla umístěn pod linku na kabel.
Všechny nové rozvody byly zapojeny za proudových chránič 400V25A/003A

Jako další byla provedena výměna hlavního nefunkčního uzávěru studené vody a montáž nových roháčků v kuchyni. Původní roháčky byly demontovány po rozebrání původní kuch. linky a namontovány nové na teplou vodu 1/2x3/8 a na studenou 1/2 x 3/8 3/4 pro myčku.
Výměna hlavního uzávěru byla trochu komplikovanější, neboť na vodoměru nebylo možné povolit horní matici na přívodním hrdle. Byl tedy odpojen zespodu a horní část odstřižena.
Na vyjmutém vodoměru byla horní matka naříznuta a poté bylo možné matku povolit.
Nově bylo polyfůzně svařeno nové vedení a napojeno na stoupací vodení v domě. Objevil se ovšem problém s netěsností, která byla nejdříve přičítána nesprávnému těsnění a teplre po několika desítkách minut byla objevena trhlinka v průmyslově vyráběné fitince šroubení. Bylo tedy nutné opět uzavřít celou stoupačku v domě a pokus opakovat. Na podruhé bylo hotovo za pár minut a po natlakování stoupačky po 25 minutách bylo vše v pořádku.

Cena za realizaci: 12 500,- Kč, termín realizace 03/2021

… a další práce

Výměna domovní elektroměrové skříně

Vybourání a usazení elektroměrového rozvaděče na fasádě domu a napojení na sloup.detail
Přepojené kabely ve stupačce v nové vodotěsné krabici

Výměna staré rozvodničky v bytě, přepojení vodičů

V panelákovém bytě byla provedena reinstalace bytové rozvodničky, přepojení vodičů ve stoupačce a kontrola všech zásuvek.detail

Elektroinstalace pro novou kuchyň

Novostavba v Březiněvsi, podomístková příprava rozvodů eletriky, vody a odpadudetail

Dovoz kuchyně z IKEA, sestavení a instalace a zapojení přístrojů

Dovoz IKEA kuchyně z Čeného Mostu, usazení skříněk, pracovní deska, instalace přístrojů.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.