Elektroinstalace pro novou kuchyň, instalalce vody a odpadu

V Praze 10 ve Zvěřinově ulici byla v novostavbě provedena nové příprava elektroinstalace a vodoinstalace pro novou kuchyň.

Kuchyň byla situována jako U s ostrůvkem. Dvě stěny byly z litého betonu a tak nebylo možné použít hluboké krabice na zásuvky nad pracovní plochou.
Instalace byla provedena jako částečně povrchová a k ostatním zásuvkám na místech, kde by nadomítková instalace nebyla estetická byly kabely přivedeny podomítkově.
Přívody byly od developera připraveny jako volné kabely s dostatečnou délkou, což je nejlepší možná příprava pro rozvedení v kuchyni.

Instalace odpadu byly provedena povrchově s minimálním odstupem od zdi. I tak je u HT DN 50 nutný prostor cca 70mm. Přívody vody byly provedeny povrchově tažením po podlaze pod skřínkami. Na původní přívody byly navařeny nové rozvody vedoucí na protilehlou stěnu k místu budoucího dřezu.

Zároveň bylo požadováno zrušení trubky od odsavače. Ta byla uříznuta pod úrovní zdi. Opatřenou pozinkovanou zátkou a celé místo byly přesádrováno a finálně přetmeleno.

Cena za realizaci: 18 200,- Kč, termín realizace 02/2021

30.05.2021

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.