Elektroinstalace a vodoinstalace pro novou kuchyň

V novostavbě v domku byla provedena instalalace přívodů vody a odpadu a úpravy elektroinstalace. Posun zásuvek na novou pozici.

V novostavbě byla dle plánu od kuch. studia provedena úprava vedení odpadu a přívodů vody. Bylo nutné posunout odpadovou trubku do pozice mezi skřínkami ostrůvku. Protože odpad byl na své původní pozici dosti vysoko bylo nutné vysekat trubku až do pozice, kde bylo možné napojit novou odpadovou trubku. K tomu bylo nutné upravit přívody vody aby se vyhnuly odpadové trubce.
Z nové pozice ze zdi byla provedena příprava vody a odpadu do prostoru ostrůvku na dočasnou dřevěnou stojku. Ze zdi nástěnek byly přeš šroubení 1/2 napojeny přívody do ostrůvku.

Byly vytvořeny zásuvky nad pracovní plochou se spodním okrajem 5cm nad deskou ve výšce 908mm. Byl posunut termostat na novou pozici pod horní skřínky, kde nebude tolik rušit. Zároveň byl demontován domovní telefon a aby byla zachována funkce zvonku, byla upravena destička elektroniky telefonu a ze sluchátku vyjmut reproduktor, který byl připájen na destičku. Celá sestava byla umístěna do krabice KP68 a reproduktor byl umístěn do zaslepovacího víčka.

Byly vytvořeny zásuvky nad pracovní plochou a napojeny na současné připravené okruhy. Veškeré drážky byly vysádrovány a následně vytmeleny v pohledových místech.

Byly přidány 3 nové zásuvky s napojením na opačné straně zdi kde bylo nutné provést protažení v SDK. K tomu byly vytvořen montážní otvory, které byly pak začištěny a přetmeleny.

Cena za realizaci: 24 352,- Kč, termín realizace 02/2021

17.02.2021

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.