Posunutí zásuvek za televizi

Bylo požadováno posunutí zásuvek 230V, UTP a COAX za TV aby nevisely kabely z televize dolů.

Samotný posun byl realizován na druhé straně zdi aby nebylo nutné provádět retušování drážek.
Nejdříve bylo provedenoe odfrézování krabic v místech za TV, následně provedena demontáže původní zásuvek a provedení průchodu na opačnou stranu zdi.
Zde byly vyfrézovány a vysekány drážky. Následně byly do drážek a otvory prostrčeny kabely a drážky byly zasádrovány. Po proschnutí byly vytmeleny a po dalším proschnutí přebroušeny pro přemalování.

Zásuvka 230V byla napojena z již existujících zásuvek s použitím WAGO svorek. Z UTP zásuvky byl použit jeden kabel pro zásuvku za TV a jeden byl zachován v původním místě.
Největší problém s místem bývá KOAXial, kde spojka je dosti velká a v malém prostoru krabice KU68 se problematicky umisťuje aby koaxial neměl malý radius ohybu. Zde bylo možné Koax prostrčit mezi UTP a koax zásuvkou a spojku tak nechat na středu mezi nimi a tím zachovat požadovaný co největší radius ohybů.

Cena za realizaci: 6 250,- Kč, termín realizace 01/2021

17.02.2021

… a další práce

Drážkování pro topný kabel

Dodatečně instalované elektrické podlahové topení

V rekreačním objektu byla požadována instalace elektrického podlahového topení v celé místnosti bez zvyšování původní výšky podlahy s dálkovým spouštěním. detail
Již zapojená nová bytová rozvodnice

Přivedení nových kabelů do kuchyně, výměna bytové rozvodničky ve staším bytovém domě, výměna hlavního uzávěru studené vody

Ve starším bytovém domě byla provedena instalace nových přívodů do kuchyně. Zároveň byla provedena instalace 3 fázového přívodu z domovního rozvaděče do bytu a výměna bytové rozvodnice. Jako doplňková činnost byla provedena výměna nefunkčního hlavního uzávěru studené vodydetail

Dovoz kuchyně z IKEA, sestavení a instalace a zapojení přístrojů

Dovoz IKEA kuchyně z Čeného Mostu, usazení skříněk, pracovní deska, instalace přístrojů.detail

Rozvody elektro ve zděném jádře pro kuchyň

Nová elektroinstalace ve zděném jádře s rozvody v kuchyni.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.