Posunutí zásuvek za televizi

Bylo požadováno posunutí zásuvek 230V, UTP a COAX za TV aby nevisely kabely z televize dolů.

Samotný posun byl realizován na druhé straně zdi aby nebylo nutné provádět retušování drážek.
Nejdříve bylo provedenoe odfrézování krabic v místech za TV, následně provedena demontáže původní zásuvek a provedení průchodu na opačnou stranu zdi.
Zde byly vyfrézovány a vysekány drážky. Následně byly do drážek a otvory prostrčeny kabely a drážky byly zasádrovány. Po proschnutí byly vytmeleny a po dalším proschnutí přebroušeny pro přemalování.

Zásuvka 230V byla napojena z již existujících zásuvek s použitím WAGO svorek. Z UTP zásuvky byl použit jeden kabel pro zásuvku za TV a jeden byl zachován v původním místě.
Největší problém s místem bývá KOAXial, kde spojka je dosti velká a v malém prostoru krabice KU68 se problematicky umisťuje aby koaxial neměl malý radius ohybu. Zde bylo možné Koax prostrčit mezi UTP a koax zásuvkou a spojku tak nechat na středu mezi nimi a tím zachovat požadovaný co největší radius ohybů.

Cena za realizaci: 6 250,- Kč, termín realizace 01/2021

17.02.2021

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.