Elektroinstalace v podkroví domu s novou bytovou rozvodničkou

Kompletní elektroinstalace v podkroví domu s novým bytovým rozvaděčem, zásuvkovými a světelnými okruhy, okruhy pro klima, žaluzie, samostatnou zásuvkou pro lednici a vinotéku

Ve starší rodinné vile byla provedena nová běžná elektroinstalace v podkrovním patře a podkroví. Byla instalována nová rozvodnice s napojením na centrální svorkovnici v přízemí domu. Přívod do rozvodnice CYKY 5 x 6 mm.
Veškeré horizontální rozvody byly provedeny v podlaze nebo v podhledech.
V bytě byly také provedeny přípravy přívodů pro předokenní žaluzie, klimatizaci, promítací plátno.
Vodiče byly připraveny pro budoucí zaklopení sádrokartonem. A v místech většího počtu svázány stahovací páskou pro větší uspořádanost.
Byla provedena příprava dvou okruhového venkovního osvětlení v pergole a dvě venkovní zásuvky.

Zároveň s elektroinstalací byl proveden návrh a finální příprava anténních rozvodů a UTP rozvodů s přípravou do centrální místa pro budoucí napojení na switch. Snaha o eliminaci škodlivého WIFI záření.
V průběhu instalace bylo povedeno několik změn vyplývajících z vývoje situace a ztotožněním se s budoucím obývaným prostorem.

Cena za realizaci: 50 352,- Kč, termín realizace 12/2020

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.