Elektroinstalace v podkroví domu s novou bytovou rozvodničkou

Kompletní elektroinstalace v podkroví domu s novým bytovým rozvaděčem, zásuvkovými a světelnými okruhy, okruhy pro klima, žaluzie, samostatnou zásuvkou pro lednici a vinotéku

Ve starší rodinné vile byla provedena nová běžná elektroinstalace v podkrovním patře a podkroví. Byla instalována nová rozvodnice s napojením na centrální svorkovnici v přízemí domu. Přívod do rozvodnice CYKY 5 x 6 mm.
Veškeré horizontální rozvody byly provedeny v podlaze nebo v podhledech.
V bytě byly také provedeny přípravy přívodů pro předokenní žaluzie, klimatizaci, promítací plátno.
Vodiče byly připraveny pro budoucí zaklopení sádrokartonem. A v místech většího počtu svázány stahovací páskou pro větší uspořádanost.
Byla provedena příprava dvou okruhového venkovního osvětlení v pergole a dvě venkovní zásuvky.

Zároveň s elektroinstalací byl proveden návrh a finální příprava anténních rozvodů a UTP rozvodů s přípravou do centrální místa pro budoucí napojení na switch. Snaha o eliminaci škodlivého WIFI záření.
V průběhu instalace bylo povedeno několik změn vyplývajících z vývoje situace a ztotožněním se s budoucím obývaným prostorem.

Cena za realizaci: 50 352,- Kč, termín realizace 12/2020

… a další práce

Začištění přívodů pro rozvaděč

Elektroinstalace v rodinném domě, elektroměrový rozvaděč, bytový rozvaděč.

Nová elektroinstalace v kompletně rekonstruovaném a přestavěném rodinném domě.detail
Bytová rozvodnička, připraveno pro zednické zapravení a následné vydrátování a zapojení jističů

Elektroinstalace v podkroví domu s novou bytovou rozvodničkou

Kompletní elektroinstalace v podkroví domu s novým bytovým rozvaděčem, zásuvkovými a světelnými okruhy, okruhy pro klima, žaluzie, samostatnou zásuvkou pro lednici a vinotékudetail
Rozvaděče v přízemí domu

Elektroinstalace v rodinném domě z IZOLOXU

Kompletní elektroinstalace v novém rodinném domě z IZOLOXU. Kromě standardní elektroinstalace byly provedeny nové datové a koaxiální rozvody se zatažením do mutimediálního rozvaděče v přízemí domu.detail

Elektroinstalace ve starším rodinném domku

Instalace elektroměrové skříně na fasádu, nový přívod do domu, nová podomítková bytová rozvodnička a elektroinstalace v přízemí domu s přípravou pro tepelné čerpadlo, revizedetail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.