Elektroinstalace v částečně vyklizeném panelovém bytě

Elektroinstalace v částečně zařízeném panelovém domě v bytě 2kk. Přidání okruhů, příprava 400V indukce, zásuvka touba, zásuvky v pokoji a ložnici. Nové UTP rozvody.

Elektroinstalace
Demontovaný původní rozvaděč

V bytě v panelovém domě jsme prováděli částečnou rekonstrukci původních hliníkových rozvodů. Některé obvody byl již dokončené z předchozích stavebních zásahů se stavbou bytového jádra. Jednalo se o část kuchyně, koupelnu a WC.
Nejdříve bylo nutné demontovat původní rozvaděč, odstranit lištu u dveří a následně začít s rozkreslením a frézováním drážek a otvorů pro krabice.
Po otevření rozvaděče jsme zjistili, že přívodní vodiče do bytu jsou 2x4AL, což současná norma již nepovoluje. Minimálně tedy musíme nainstalovat CYKY3x6 + CYA1x10 PE, nebo CYKY 5x6 podle rozhodnutí klienta zda bude příprava buď 3fázově nebo jednofázově (závisí také na dodavateli energie).

Byly demontovány všechny původní zásuvky. Současně probíhala instalace nových rozvodniček a frézování otvorů pro krabice a drážek.
Následně probíhalo vylamování a vysekávání drážek. Po dokončení části hrubých prací jsme usazovali do váhy krabice a tahali některé vodiče.
Přístroje budou osazeny ABB tango bezprostředně po dokončení instalace.
Protože nebudou finalizované zdi budou místa zásuvek přetmeleny a před osazením přebroušeny.

Byly natahány nové UTP rozvody v bytě zakončené v MM rozvaděči nad vchodem.

Práce probíhaly ve 3 osobách a proto jsme byli schopní dokončit realizaci v rekordním čase.

Stavební deník
18.7.2022 - 9:20 - 16:45 demontáž rozvodniček, frézování otvorů pro krabice, frézování drážek, usazování krabic, instalace kabelů hrubý úklid.
19.7.2022 - 9:00 - 17:50 Dosekávání drážek, instalace krabic, tahání vodičů, začišťování okolí krabic před instalací zásuvek. Úklid, odvoz ssuti.
20.7.2022 9:00 - 12:00 Přebroušení místa krabic, osazení zásuvek, popis rozvaděče a štítek, předání stavby.

Cena za realizaci: 56 355,- Kč, termín realizace 07/2022

30.09.2022

… a další práce

Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň ve starším domě

Příprava elektroinstalace kuchyně v rekonstruovaném rodinném domku. Všechny rozvody byly provedeny podomítkově. Napojení na připravené přívodní kabely.detail

Elektroinstalace pro novu kuchyň, úprava vedení vody a bourací práce

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň, snížení parapetu, úprava podomítkové vedení vody a odpadu a úprava SDK kastlíku.detail

Elektroinstalace pro novou kuchyň a úpravy přívodu vody

Podomítková elektroinstalace pro kuchyň a úprava přívodu vodydetail
Elektroinstalace pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň

Ve starším domě byla provedena úprava elektroinstalace pro novou kuchyň na místě kde byla stará. Současně byla provedena instalace vody a odpadu.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.