Zpracování projektu pro byt

Příprava nového architektonického řešení a projektu pro přestavbu bytu 1+1 v Holešovicích

Pro nově rekontruovaný byt v Holšovicích jsme prováděli na základě analýzy nové dispoziční řešení interiéru s kompletní přestavbou a vybavením.
Současně byla řešena nová elektroinstalace, vedení vody a odpadů, izolace, vytápění, ohřev vody.
Hlavním cílem návrhu bylo vytvoření moderního interiéru, který splňuje podmínky pro bydlení současné doby.

Na obrázcích je vidět 1) původní dispozice bytu na plánu z výřezu půdorysu ze stavební dokumentace. 2) obrázek bez nábytku je současná dispozice bytu 3) konečně nová plánovaná dispozice.

Cena za realizaci: 12 000,- Kč, termín realizace 04/2017

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.