Posunutí vypínače, posunutí stropního světla

Posunutí vypínače světel, instalace nové zásuvky, instalace kabelu ve stropě pro nové svítidlo, přenastavení ventilátoru.

V novostavbě bylo nelogicky umístěno tlačítko pro svělo v chodbě a proto bylo nutné je posunout vedle vchodových dveří. Dále byla vytvořena nová dvojzásuvka na drué straně zdi a z jednoho stropního vývodu bylo vytaženo další světlo 2m od této pozice.
Nakonec usazení stropních svítidel.
Všechny rozvody byly kompletně zasádrovány a po zaschnutí přetaženy UNIFLOTEM a několikrát zbroušeny. nakonec pozaschnutí byla místa přemalována.
Zdi měly hladký povrch a proto retušování nebylo komplikované.

Klient ještě požadoval seřízení a přenastavení logiky spínání koupelnového ventilátoru.

Cena za realizaci: 9 160,- Kč, termín realizace 12/2016

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.