Dovoz kuchyně z IKEA, sestavení a instalace a zapojení přístrojů

Dovoz IKEA kuchyně z Čeného Mostu, usazení skříněk, pracovní deska, instalace přístrojů.

Montáž porbíhala ve zrekonstruovaném bytě. Provblémem byly jako obvykle křivé stěny a podlaha. Další záludností je umístění myčky na otevřeném konci kuchnyě, kdy se musí použít krycí panel, který je nutné připevni na úhledníky k pracovní desce a ke zdi. V pracovní desce bylo nutné vyříznout otovory pro sporákovou desku a dřez. Montáž dřezu nad myčku je opět problémové místo.
Sokolová lišta na konci u myčky byla fixována na boční krycí panel.
Celá linka byla odasazena 5cm ode zdi, kde byly na lepidlo MAMUT instalovány špalíky na které byly krycí panely přilepeny. Instalace LED pásku o délce 150 cm na povrch na lepidlo. Transformátor byl umístěn na skřínkách.
Protože byla použita vestavná digestoř do skřínky, bylo nutné tuto upravit pro vestavbu.
Nakonec byl instalován krycí panel do kterého byly vyříznuty otvory pro zásuvky a vypínač a tento byl instalován na lepidlo k zadní a boční zdi.

Cena za realizaci: 9 320,- Kč, termín realizace 11/2016

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.