Posunutí zásuvek podle kuchyně

Dodatečné posunutí zásuvek a vývodu na digestoř a světlo podle dodavatele kuchyně.

Dodavatel kuchyně provedl změnu v projektu a bylo nutné upravit stávající vývody pro kuchyň. Bylo zrušeno původní zásuvkové pole s vypínačem a posunuto o 30cm více v pravo, dále vytvoření nového přívodu pro digestoř a zrušení starého, zrušení zásuvk pro myčku a vytvoření nového a přívodu pro sporák a nakonec ještě vytvoření krabice pro světlo pro kuchyňskou linku.
Nakonec bylo provedeno zasádrování spár a vzniklých otvorů a FINÁLNÍ začištění rokofinalem.

Cena za realizaci: 1 200,- Kč, termín realizace 08/2016

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.