Přidání dvou nových zásuvek

Přidání nových zásuvek s napojením na stávající zásuvky za zdí a skleneěnou stěnou.

Vedení pro jednu zásuvku bylo nutné protáhnout za stěnou v sádrokartonové přizdívce ke stávající. Vedení bylo provedeno v omítce. Druhá zásuvka byla napojena vodičem, který byl celý umístěn v omítce. Byly použity mělké přístrojové krabice. Začištení spár bylo provedenou sádrou nahrubo a finální začištěno Rokofinalem s přebroušením.
Nakonec osazení zásuvek, proměření.

Cena za realizaci: 2 150,- Kč, termín realizace 08/2016

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.