Instalace kabelu pro průtokový ohřívač, příprava vodoinstalace pro připojení průtokového ohřívače

Pro úklid v domě byla doinstalována možnost ohřevu vody průtokovým ohřívačem

Znáte to, studená voda moc podlahu dobře neumyje a proto jsme byli osloveni abychom doinstalovali průtokový ohřívač pro úklid v domě.
Protože ohřívače s výkonem 3,5kW jsu dobré tak pro umytí rukou, bylo rozhodnuto o použití ohřívače s příkonem 4,6kW.
Bylo nutné nainstalovat nový přívodní kabel k ohřívači CYKY-J 3x4 s jističem 20A/B/1. Další požadavek bylo na znemožnění použití ohřevu neoprávněnými osobami. Proto byl u ohřívače instalován zámkový spínač na klíč pro úklid.
Vedení kabelu od rozvaděče bylo provedeno v současných lištách a následně v povrchových příchytkách.
V rozvaděči byla nalezena pozice pro umístění jističe a provedeno prodrátování na hlavní domovní jistič 32A.
V plechovém krytu rozvaděče bylo nutné provést vyříznutí otvoru pro jistič. Nad rámec objednaných činností jsme provedli i vyříznutí otvoru pro napájecí jednotku domovního telefonu, neboť s tím se instalační firma z nějakého důvodu nezabývala a plechový kryt byl prohnutý.

Byla posunuta nástěnka pro nainstalování beztlaké baterie a následně připoien průtokový ohřívač.

Cena za realizaci: 21 609,- Kč, termín realizace 02/2023

… a další práce

Kompletní instalace pro novou kuchyň (elektro, voda)

Elektroinstalace a instalace vody pro novou kuchyň, přidání zásuvek k současným okruhům. Frézování drážek, začišťování drážek, příprava pro přemalování.detail
Všechny přívody byly pospojeny v původních krabicích

Elektroinstalace pro novou kuchyň a nadomítková instalace odpadu a přívodů vody

Elektroinstalace a nadomítková instalace vody a odpadu pro novou kuchyňdetail

Příprava elektro rozvodů pro kuchyň

Rozvedení elektroinstalace a zásuvek v nové kuchyni, příprava přípojek vody a odpadu.detail
Původní svítidla v chodbě domu

Výměna domovního osvětelní a další elektroinstalační práce

V domě bylo již nevyhovující osvětlení a proto byla provedena výměna svítidel a úprava elektroinstalacedetail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.