Instalace osvětlení výtahové niky s kompletním zednickým zapravením.

Odstranění závady nízkého osvětlení prahu šachty výtahu dle ČSN 27 4007:2021

Na základě pravidelné revize výtahu bylo zjištěno nevyhovující osvětlení výstupního prostoru z výtahu, kdy minimální hranice u prahu je v současnosti naměřených 40Lux. Tím východ z kabiny výtahu neodpovídá aktuálním předpisům.
Bylo navrženo řešení dodatečné montáže autonomního osvětlení s pohybovým senzorem pro splnění normy ČSN 27 4007:2021 a to následně realizováno u pěti výtahových dveří.
Bylo tak splněno osvětlení nástupiště v blízkosti šachetních dveří podle EN 81-20, čl. 5.3.7.1, aby další revizní prohlídka již byla bez závad.
Současná hodnota je přes 200Lux.
U pohybových čidel bylo provedeno zaslepení prostoru schodiště tak, aby nedocházelo k rozsvěcení při průchodu na schodišti.

Cena za realizaci: 10 150,- Kč, termín realizace 02/2023

… a další práce

Kompletní instalace pro novou kuchyň (elektro, voda)

Elektroinstalace a instalace vody pro novou kuchyň, přidání zásuvek k současným okruhům. Frézování drážek, začišťování drážek, příprava pro přemalování.detail
Zásuvky u pracovního stolu,  UTP a 4x 230V

Nová elektroinstalace v pokoji panelového domu

Při rekonstrukci pokoje v bytě v panelovém domě bylo požadováno vytvoření nových zásuvek jak 230V tak UTP a koaxial. detail

Posunutí zásuvek podle kuchyně

Dodatečné posunutí zásuvek a vývodu na digestoř a světlo podle dodavatele kuchyně.detail

Instalace přívodního kabelu k bazénu

V rodinném domě byla provedena dodatečná instalace přívodního kabelu pro bazénovou technologii. detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.