Výměna domovního osvětelní a další elektroinstalační práce

V domě bylo již nevyhovující osvětlení a proto byla provedena výměna svítidel a úprava elektroinstalace

Původní skleněná svítidla se samostatně umístěnými pohybovými senzory byla nahrazena novými svítidly s integrovaným radarovým snímačem s paticí E27

Ve vstupní chodbě byla svítidla ze stěn přemístěna na strop. S tím byly provedeny a naistalovány nové přívody od současných instalačních krabic.
Všechny drážky byly vysádrovány, následně přetaženy Uniflotem a přebroušeny pro přemalování.
V celém domě tak byla vyměněna a sjednocena všechna svítidla.

U svítidel byla nastavena citlivost čidla, doba svícení a odhadem intenzita denního světla. Tu bude nutné pravděpodobně doladit podle místní situace.

Cena za realizaci: 27 678,- Kč, termín realizace 02/2023

… a další práce

Úprava zásuvek v kuchyni

Dokončovací práce v novostavbě

Kompletace a osazení bytového rozvaděče, osazení jističů, poměření a zapojení všech okruhů, příprava elektro pro malou kuchyň, osazení vypínačů, zásuvek a další drobné prácedetail
Již zapojená nová bytová rozvodnice

Přivedení nových kabelů do kuchyně, výměna bytové rozvodničky ve staším bytovém domě, výměna hlavního uzávěru studené vody

Ve starším bytovém domě byla provedena instalace nových přívodů do kuchyně. Zároveň byla provedena instalace 3 fázového přívodu z domovního rozvaděče do bytu a výměna bytové rozvodnice. Jako doplňková činnost byla provedena výměna nefunkčního hlavního uzávěru studené vodydetail

Příprava elektro rozvodů pro kuchyň

Rozvedení elektroinstalace a zásuvek v nové kuchyni, příprava přípojek vody a odpadu.detail

Posun stropního kabelu, montáž svítidla

V Novostavbě v Praze 9 bylo požadováno posunutí kabelu pro stropní svítidlo nad plánovanou polohu stolu. Původní pozice byla cca o 1m mimo stůl.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.