Instalace přívodního kabelu k bazénu

V rodinném domě byla provedena dodatečná instalace přívodního kabelu pro bazénovou technologii.

Byly zváženy všechny možnosti trasy kabelu a jako jediná byla vybrána trasa vnitřkem domu na zahrádku za domem.
Bylo nutné provést detekci stávajícího vedení v trase nového kabelu. Následně bylo provedeno vydrážkování a vysekání drážky a pokládka kabelu.
Dále byla drážka vysádrována a po zaschnutí vytmelena a přebroušena. Následně přemalována.

Do rozvaděče byl kabel přiveden horním průchodem a vodiče zavedeny k novému jističi PL7-D20/3. PE a N vodič byly zapojeny na PEN svorkovnici v rozvaděči. Přívod do jističe byl napojen za Q1.

Protože původní metráž kabelu byla pro napojení v zahradě krátká (zbývalo cca 50cm), bylo provedeno napojení v krabici uvnitř domu, jejíž instalace byla provedena skrytě. Kabely byl nově vyveden pod zateplení do zásypu odkud půjde v chráničce do domečku s bazénovou technologií.

Cena za realizaci: 27 927,- Kč, termín realizace 01/2023

… a další práce

Přidání dvou nových zásuvek

Přidání nových zásuvek s napojením na stávající zásuvky za zdí a skleneěnou stěnou.detail

Kompletní instalace pro novou kuchyň (elektro, voda)

Elektroinstalace a instalace vody pro novou kuchyň, přidání zásuvek k současným okruhům. Frézování drážek, začišťování drážek, příprava pro přemalování.detail
Chodbou vedou všechny přívody do pokojů

Elektroinstalace v bytě 2+1

Nová podomítková elektroinstalace v bytě v domě z roku 1930 s osazením nové bytové rozvodničkydetail

Elektroinstalace pro kuchyň v panelovém domě, úprava rozvodů

Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň v panelákovém bytě s přivedním nových přívodů a instalací nové bytové rozvodničky.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.