Elektroinstalace cihlovém bytě 2kk

Výměna původní hliníkové elektroinstalace v cihlovém bytě 2kk se zařízenou koupelnou a kuchyňským koutem bez možnosti tažení vodičů v podlaze a podhledech.

Před upřesněním nabídky byla provedena prohlídka místa s vydefinováním všech tras vedení, provedení zákresu zásuvek, vypínačů a přívodů do kuchyně.
Veškeré instalace byly naplánovány podomítkově kromě přívodů k zásuvkám v kuchyni, kde nebylo možné porušit obklady a proto byly zásuvky napojeny kabelem CYSY 3x2,5.
Některé trasy vedení byly na základě zkušenosti s místní konstrukcí upraveny a bylo využito stropních dutin, kterými byly vodiče protahovány.
Všechny drážky byly kompletně vyplněny sádrou a po zaschnutí přetmeleny tmelem UNIFLOT. Následně po zaschnutí byly přebroušeny.

Stavební deník
29.9.2022 8.30 Prohlídka místa, konzultace s klientem, upřesnění zásuvek, spínačů, světel. Kontrola rozvodnice, kontrola zásuvek koupelna, kuchyň.
10.10.2022 Návoz materiálu a nářadí. Byla provedena demontáž původních rozvodů. vytvoření otvorů pro krabice KP68/2 a vytvořeny drážky pro kabely. Dále byly natahány kabely stropem ke svítidlům. Ve stropě byly využity dutiny, kterými se kabely daly protáhnout. Již byly zapraveny sádrou některé drážky s vodiči. Byl vybourán původní rozváděč a zvětšen otvor pro nový a ten usazen. Dále byly protaženy nové přívody do bytu z elektroměrového rozvaděče vodiči CYA6 L1-L3 a CYA10 pro PEN.
11.10.2022 Napojení CAY vodičů do svorkovnice a zakrytování domovního rozvaděče, úklid chodby vysátím prachu. Instalace zásuvkových okruhů v ložnici, instalace světelných okruhů v chodbě, ložnici, WC, koupelně. Instalace zásuvkového okruhu v pokoji, dále probíhalo sádrování všech drážek, a tmelení drážek, které byly připraveny z předchozího dne. Úklid ssuti.
12.10.2022 Uložení kabelů pro lednici a přívod 400V, vyplňování drážek tmelení a broušení drážek, zapravení stropních otvorů v SDK, přetmelení, broušení, připojení digestoře, průchod skřínkou přívodu pro zásuvky nad linkou, zapravení přívodních kabelů do rozvaděče, osazení jističů v rozvaděči, zapojení, úklid.
13.10.2022 Přetmelení některých míst, přebroušení, instalace zásuvek nad pracovní plochou zapojení, zaslepení staré zásuvky u ledničky. Zakrytování rozvaděče. Finální úklid, předání stavby malíři.
14.10.2022 Osazení zásuvek a vypínačů. Předání stavby. 16:30hod
24.10.2022 Provedena revize

·

Cena za realizaci: 57 843,- Kč, termín realizace 10/2022

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.