Přívodní kabel 4x10 do bytu v panelovém domě

Instalace nového přívodního kabelu od elektroměrů do bytu

Instalace byla provedena povrchově v lištách. Do bytu bylo nutné provést průchod betonovou zdí, shodně tak do skříně s elektroměry. Následně bylo provedeno uložené kabelu a napojení.

Délka kabelu od dveří k rozvaděči 5.5m, rezerva do rozvodnice 1m, do rozvaděče 3m na svorkovnici dolů.

Cena za realizaci: 8 972,- Kč, termín realizace 09/2022

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.