Elektroinstalace v rodinném domě z IZOLOXU

Kompletní elektroinstalace v novém rodinném domě z IZOLOXU. Kromě standardní elektroinstalace byly provedeny nové datové a koaxiální rozvody se zatažením do mutimediálního rozvaděče v přízemí domu.

V jednopatrovém (dvoupodlažním) rodinném domě byly provedeny nové elektroinstalační práce.
Materiál zdí byl proveden systémem IZOLOX, na který je nutné používat jiné nástroje pro instalaci než běžně používané v panelový nebo cihlových domech. Tím je instalace lehce náročnější.

Pro přístroje byly použity hluboké krabice KOPOS 68, které byly po zatažení vodičů opatřeny víčkem proti znečištění při aplikaci stříkaných omítek.
Součástí instalace byla také příprava pro kuchyň. Oproti původnímu plánu byly rozvody v domě doplněny UTP kabely a RJ46 zásuvkami pro počítačovou síť a anténními rozvody s centrálním místem v multimediálním rozvaděči se zapojením do hvězdy.
Hlavní páteřní rozvody byly natahány po zemi s vybíháním vertikálními drážkami nebo povrchově pod budoucí omítkou k zásuvkám a spínačům.

Oproti projektu byl použit rozvaděč se 72 pozicemi, neboť do původně navrženého 42 pozicového by nebylo možné umístiti všechny přístroje.

Stavební deník
3.2.2022 - první schůzka na místě v 9:00, detailní prohlídka staveniště upřesnění instalace. Odeslána aktualizovaná nabídka - platnost do 10.2.
21.2.2022 - Zahájení instalačních prací. Stav stavby byl v rozestavěnosti, chyběla střecha, příčky, hydroizolace a tak byl usazen rozvaděč a Ekvipotenciálová svorkovnice s napojením na FeZn pásek a i díky povětrnostním vlivům byla instalace po dohodě s investorem odložena na 28.3.2022
28.3.2022 Zahájení elektroinstalačních prací. Frézování otvorů pro krabice, drážek pro vedení vodičů.
29.3.2022 Usazování krabic, tahání a fixace vodičů dle síly budoucí stříkané omítky
30.3.2022 Pokládka kabelů, instalace multimediálního rozvaděče, pokládka UTP vodičů a koaxialu pro TV, dokončovací práce, přívody pro tepelné čerpadlo komunikační kabely, čidlo. Domovní zvonek. Příprava pro položení hlavního přívodu od ER.
31.3.2022 Instalace krabic pro zásuvky nad kuch. linkou, zatažení CY ZŽ6 pro tepelné čerpadlo, kotel, CY4 vana
Vytahání hřebíků z drážek, finální kontrola
11.5.2022 Zapojení ekvipotenciálové svorkovnice, osazení a zapojení bytového rozvaděče. Zvbývá osadit 2x PL-6 16A-B/3 pro nabíječku vozu a pro bazén, 1x PL6-16A-B vodárnu, 1x PL-6-10A-B ČOV
22.6.2022 Zapojeny všechny prvky rozváděče, uložení dvou kabelů do zdi a zatažení do rozvaděče, přepojení kabelu od elektroměru do domu, připojení zásuvky pro stavbu - zapůjčení zásuvkového rozváděče. Je možné demontovat původní stavební rozváděč přilepený na elektroměrovém sloupku.
9.8.2022 Osazení zásuvek a spínačů v 1.patře (2.np). Zapojení a instalace zásuvek v kuchyni.
2.9.2022 Osazení zásuvek a spínačů a světel přízemí
6.9.2022 Dokončení montáž světel, spínačů a zásuvek přízemí, orientační osvětlení schodiště, pokládka kabelu k ČOV a zapojení

Cena za realizaci: 233 258,- Kč, termín realizace 03/2022

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.