Instalace elektriky a vody pro novu kuchyň

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň a nadomítková příprava vody a odpadu pro dřez a myčku.

Elektroinstalace

V Novostavbě v Praze 8 byla provedena příprava elekroinstalace pro novou kuchyň. Veškeré rozvody byly provedeny podomítkově. Pro zásuvky nad pracovní plochou byly připraveny kapsy pro dodatečné vsunutí krabic po uložení obkladové desky. Ostatní instalace krabic byla provedena KU 68/2.
Instalace zásuvek nad pracovní plochou budou provedeny po dokončení kuchyně. Zásuvky nad pracovní plochou byly umístěny do výšky 120cm nad podlahou.

Z místa kde byly připraveny elektrické přívody, bylo možné protáhnout kabely přes stoupačkovou šachtu a tak nebyla narušena pohledová zeď v kcuhyni.

Instalace vody a odpadu byla provedena nadomítkově. Kuchyň s tímto počítá neboť zeď je z litého betonu do kterého není možné vodu a odpad umístit.
Na přívody vody byly navařeny PPR trubky a v místech dřezu a myčky byly přidělány nástěnky, které pak byly osazeny rohovými ventily 1/2x3/4 a 1/2x3/8

Po uklizení byla provedena instalace stropních svítidel.

Cena za realizaci: 19 406,- Kč, termín realizace 09/2021

16.09.2021

… a další práce

Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň

Příprava elektroinstalace kuchyně v rekonstruovaném rodinném domku. Všechny rozvody byly provedeny podomítkově. Napojení na připravené přívodní kabely.detail

Elektroinstalace pro novu kuchyň, úprava vedení vody a bourací práce

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň, snížení parapetu, úprava podomítkové vedení vody a odpadu a úprava SDK kastlíku.detail

Elektroinstalace pro novou kuchyň a úpravy přívodu vody

Podomítková elektroinstalace pro kuchyň a úprava přívodu vodydetail
Elektroinstalace pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň

Ve starším domě byla provedena úprava elektroinstalace pro novou kuchyň na místě kde byla stará. Současně byla provedena instalace vody a odpadu.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.