Instalace elektriky a vody pro novu kuchyň

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň a nadomítková příprava vody a odpadu pro dřez a myčku.

V Novostavbě v Praze 8 byla provedena příprava elekroinstalace pro novou kuchyň. Veškeré rozvody byly provedeny podomítkově. Pro zásuvky nad pracovní plochou byly připraveny kapsy pro dodatečné vsunutí krabic po uložení obkladové desky. Ostatní instalace krabic byla provedena KU 68/2.
Instalace zásuvek nad pracovní plochou budou provedeny po dokončení kuchyně. Zásuvky nad pracovní plochou byly umístěny do výšky 120cm nad podlahou.

Z místa kde byly připraveny elektrické přívody, bylo možné protáhnout kabely přes stoupačkovou šachtu a tak nebyla narušena pohledová zeď v kcuhyni.

Instalace vody a odpadu byla provedena nadomítkově. Kuchyň s tímto počítá neboť zeď je z litého betonu do kterého není možné vodu a odpad umístit.
Na přívody vody byly navařeny PPR trubky a v místech dřezu a myčky byly přidělány nástěnky, které pak byly osazeny rohovými ventily 1/2x3/4 a 1/2x3/8

Po uklizení byla provedena instalace stropních svítidel.

Cena za realizaci: 19 406,- Kč, termín realizace 09/2021

16.09.2021

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.