Přesun elektroměru z bytu do společných prostor domu

V Praze Strašnicích byl proveden přesun a nové zapojení elektroměru z bytu do společných částí domu.

Protože původní elektroměrová deska již nevyhovovala připojovacím podmínkám PRE a novým požadavkům, byl proveden přesun do společných částí domu. Současně byl posílen páteřní rozvod v domě z CU 6mm na slaněné CU 25mm.

Nové páteřní vedení bylo protaženo mezi patry v chráničce DN40 4x 25mm2 a napojeno na novou stoupačkovou svorkovnici.
Do bytu byl podomítkově veden nový kabel CYKY 4x6mm a CYKY-J 3x1,5mm2 pro ovládání stykače snížené sazby. Od odbočovací stoupačkové svorkovnice byl v trubce protažen kabel 4x6mm k hlavnímu jističi na PREMIX desce. V bytě byla instalována nová podomítková rozvodnice 24pozic.
Drážky po instalaci byly nahrubo vysádrovány. Dům při pracech na páteřním vedení byl odpojen na cca 60minut.

Cena za realizaci: 16 019,- Kč, termín realizace 05/2021

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.