Příprava elektro rozvodů pro kuchyň

Rozvedení elektroinstalace a zásuvek v nové kuchyni, příprava přípojek vody a odpadu.

Z připravených přípojných krabic byla provedena nová instalace zásuvek, světel, digestoře, zásuvky pro myčku a přípojný bod pro troubu. Současně se vedly trubky a odpad pro vodu. Bylo nutné vysekat drážky pro vedení vodičů a trubek s teplou a studenou vodou. Uložit vodiče a trubky do zdi a nakonec vše začistit. Finálně bylo provedeno retušování UNIFLOTem a přebroušení.

Cena za realizaci: 6 830,- Kč, termín realizace 07/2016

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.