Elektroinstalace pro novou kuchyň, posun stropního světla a další drobné práce

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň, montáž roháčků na připravené nástěnky, posun TV, UTP a zásuvky za budoucí televizi

Tato akce byla trochu komplikovanější než ostatní, neboť došlo při prvotním zaměření k omylu a místo výšky 120cm byl laser nastaven na 140 a tím všechny pozice byl nesprávné. Na to jsem byl upozorněn řemeslníkem z kuchyňského studia, které v místě bude montovat kuchyň. Naštěstí bylo ještě času dost a tak druhý den byly pozice zásuvek opraveny a posunuty na správné místo.

Po dokončení bylo provedeno posunutí světla na střed chodby mezi skříní a zdí včetně zatmelení a přebroušení drážky v chodbě.
Jako další byla posunuta zásuvka v pokoji. Následně bylo provedeno posunutí světla ve stropě o cca 1m. Byla provedena drážka do které byl uložen a přisádrován kabel. Po proschnutí byla drážka přetmelena a přebroušena. Zároveň bylo nainstlaováno a zapojeno přisazené svítidlo.

Jako poslední práce bylo provedeno posunutí zásuvky, koaxialu a UTP na místo za budoucí TV.

Cena za realizaci: 19 383,- Kč, termín realizace 12/2020

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.