Elektroinstalace a podomítková instalace odpadu pro novou kuchyň

V novostabě v Chýni byla provedena elektroinstalace a podomítková instalace odpadu pro novou IKEA kuchň.

Developer sice připravil přívody jako volné kabely, ale jejich délka nebyla dostatečná kromě jediného spotřebiče a proto bylo nutné instalovat propojovací krabice a všechny kabely napojit.
Celá elektroinstalace byla provedena podomítkově a v sádrokartonu. V sádrokartonu byl proveden instalační otvor, který byl po protažení vodiče zaslepena přetmelen.
Po dokončení hrubé instalace byly všechny spáry přetmeleny a přebroušeny.
Následně bylo provedeno osazení zásuvek a vypínače.

Připravený odpad byl připraven příliš vysoko a nebylo možné jej snížit a tak nová pozice odpadu musela být oproti požadované výšce 450mm zvednuta na 550mm kvůli zachování spádu.
Odpad byl veden podomítkově, neboť se jednalo o IKEA kuchyni a cesou byla umístěna myčka nádobí z a kterou není prostor. Přívody vody byly vedeny povrchově u země tak aby nepřekážely skřínkám a byly schovány v soklu. Odpad byl redukován na DN40 pro bezproblémovou podomítkovou instalaci a snížení hloubky zásahu do zdiva.
Na žádost klienta bylo ještě provedeno přepojení vypínače v koupelně - gratis.

Cena za realizaci: 22 554,- Kč, termín realizace 09/2020

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.