Elektroinstalace a podomítková instalace odpadu pro novou kuchyň

V novostabě v Chýni byla provedena elektroinstalace a podomítková instalace odpadu pro novou IKEA kuchň.

Elektroinstalace

Developer sice připravil přívody jako volné kabely, ale jejich délka nebyla dostatečná kromě jediného spotřebiče a proto bylo nutné instalovat propojovací krabice a všechny kabely napojit.
Celá elektroinstalace byla provedena podomítkově a v sádrokartonu. V sádrokartonu byl proveden instalační otvor, který byl po protažení vodiče zaslepena přetmelen.
Po dokončení hrubé instalace byly všechny spáry přetmeleny a přebroušeny.
Následně bylo provedeno osazení zásuvek a vypínače.

Připravený odpad byl připraven příliš vysoko a nebylo možné jej snížit a tak nová pozice odpadu musela být oproti požadované výšce 450mm zvednuta na 550mm kvůli zachování spádu.
Odpad byl veden podomítkově, neboť se jednalo o IKEA kuchyni a cesou byla umístěna myčka nádobí z a kterou není prostor. Přívody vody byly vedeny povrchově u země tak aby nepřekážely skřínkám a byly schovány v soklu. Odpad byl redukován na DN40 pro bezproblémovou podomítkovou instalaci a snížení hloubky zásahu do zdiva.
Na žádost klienta bylo ještě provedeno přepojení vypínače v koupelně - gratis.

Cena za realizaci: 22 554,- Kč, termín realizace 09/2020

… a další práce

Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň ve starším domě

Příprava elektroinstalace kuchyně v rekonstruovaném rodinném domku. Všechny rozvody byly provedeny podomítkově. Napojení na připravené přívodní kabely.detail

Elektroinstalace pro novu kuchyň, úprava vedení vody a bourací práce

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň, snížení parapetu, úprava podomítkové vedení vody a odpadu a úprava SDK kastlíku.detail

Elektroinstalace pro novou kuchyň a úpravy přívodu vody

Podomítková elektroinstalace pro kuchyň a úprava přívodu vodydetail
Elektroinstalace pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň

Ve starším domě byla provedena úprava elektroinstalace pro novou kuchyň na místě kde byla stará. Současně byla provedena instalace vody a odpadu.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.