Úprava rozvodů pro novou kuchyň, posuny zásuvek

V panelovém domě, Praha - Stodůlky, byl proveden přesun zásuvek na nové pozice pro novou kuchyň, vytvoření nových zásuvek, osvětlení vitriny.

Bylo provedeno zhotovení zásuek pro novou kuchyň , jejich přesuny z původních pozic. Elektroinstalace byla jen pár let stará a počet přívodů do kuchyně byl dostatečný i pro nově plánované rozvržení. Bylo tedy provedeno přetažení zásuvek a připojovacích bodů na nové pozice, a jejich popsání v bytové rozvodničce.

Jako další byly instalovány nové hnízdo zásuvek v dětském pokoji pod stolem, kde nebyla žádná. Okruh byl napojen na poslední zásuvku v ložnici na druhé straně zdi. Dále bylo provedeno posunutí zásuvky z nevhodného místa za gaučem na stěnu před gaučem, kde byly vytvořeny 4 horizontální zásuvky ABB Tango.
Dále byl proveden přívod přes vypínač k vitrině, ke bylo nutné vyfrézovat v panelu drážku s napojením do rozvodničky.
Jako poslední byla provedena instalace zásuvky mezi okny, kde logicky chyběla.

Veškeré rozvody byly provedeny podomítkově s tmelením a přebroušením drážek pro přemalování.Cena za realizaci: 17 680,- Kč, termín realizace 06/2020

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.