Příprava elektroinstalace a vodoinstalace pro novou kuchyň

Převážně povrchová instalace elektro a instalace vody a odpadu v nové kuchyni v Praze Košířích. Posunutí stropního kabelu ke svítidlu.

Byla provedena elektroinstalace a vodoinstalace v novém bytě v Praze, Košířích. Elektroinstalace byla na základě žádosti klienta provedena převážně v lištách.
Zároveň bylo požadavek na posunutí přívodu světla o cca 1m nad pozici budoucího stolu.

Hlavní přívody byly provedeny v šesti krabicích v rohu místnosti, shodně tak i přívod vody a odpadu.
Pro umístění zásuvek v soklu bylo nutné odstranit krycí lištu. Povrchová montáž byla realizována na lepidlo mamut a na hmoždinky. Přívod k digestoři byl proveden podomítkově.

Cena za realizaci: 18 500,- Kč, termín realizace 03/2020

… a další práce

© Copyright 2015-2022 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.