Příprava elektroinstalace a vodoinstalace pro novou kuchyň

Převážně povrchová instalace elektro a instalace vody a odpadu v nové kuchyni v Praze Košířích. Posunutí stropního kabelu ke svítidlu.

Elektroinstalace

Byla provedena elektroinstalace a vodoinstalace v novém bytě v Praze, Košířích. Elektroinstalace byla na základě žádosti klienta provedena převážně v lištách.
Zároveň bylo požadavek na posunutí přívodu světla o cca 1m nad pozici budoucího stolu.

Hlavní přívody byly provedeny v šesti krabicích v rohu místnosti, shodně tak i přívod vody a odpadu.
Pro umístění zásuvek v soklu bylo nutné odstranit krycí lištu. Povrchová montáž byla realizována na lepidlo mamut a na hmoždinky. Přívod k digestoři byl proveden podomítkově.

Cena za realizaci: 18 500,- Kč, termín realizace 03/2020

… a další práce

Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň ve starším domě

Příprava elektroinstalace kuchyně v rekonstruovaném rodinném domku. Všechny rozvody byly provedeny podomítkově. Napojení na připravené přívodní kabely.detail

Elektroinstalace pro novu kuchyň, úprava vedení vody a bourací práce

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň, snížení parapetu, úprava podomítkové vedení vody a odpadu a úprava SDK kastlíku.detail

Elektroinstalace pro novou kuchyň a úpravy přívodu vody

Podomítková elektroinstalace pro kuchyň a úprava přívodu vodydetail
Elektroinstalace pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň

Ve starším domě byla provedena úprava elektroinstalace pro novou kuchyň na místě kde byla stará. Současně byla provedena instalace vody a odpadu.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.