Příprava elektroinstalace a vodoinstalace pro novou kuchyň

Převážně povrchová instalace elektro a instalace vody a odpadu v nové kuchyni v Praze Košířích. Posunutí stropního kabelu ke svítidlu.

Byla provedena elektroinstalace a vodoinstalace v novém bytě v Praze, Košířích. Elektroinstalace byla na základě žádosti klienta provedena převážně v lištách.
Zároveň bylo požadavek na posunutí přívodu světla o cca 1m nad pozici budoucího stolu.

Hlavní přívody byly provedeny v šesti krabicích v rohu místnosti, shodně tak i přívod vody a odpadu.
Pro umístění zásuvek v soklu bylo nutné odstranit krycí lištu. Povrchová montáž byla realizována na lepidlo mamut a na hmoždinky. Přívod k digestoři byl proveden podomítkově.

Cena za realizaci: 18 500,- Kč, termín realizace 03/2020

… a další práce

Odstranění plechové lišty v paneláku, přidání zásuvky, demontáž plastových lišt.

Demontáž nevzhledné plechové lišty v paneláku, přidání podomítkové zásuvky pro sušičku, zrušení lišty k vypínači v chodbě, posun světla, zasekání telefonní zásuvky. Výměna hliníkového vedení za měděné.detail

Elektroinstalace pro kuchyň v panelovém domě

Po demontáži steré kuchyně bylo nutné připravit nové přívody a zásuvky pro spotřebiče v nové plánované kuchyni v panelovém domědetail

Posun stropního světla v betonovém stropě nad jídelní stůl

Zákazník požadoval posunout vývod kabelu pro stropní svítidlo na pozici jídelního stolu v litém betonu stropu.detail

© Copyright 2015-2021 Atthero s.r.o. All rights reserved
Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.