Elektroinstalace a vodoinstalace pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro kuchyň v novostavbě. Součástí byla instalace vody a odpadu.

Elektroinstalace

Pro budoucí elektroinstalaci byly přívody připaveny ve stočených kabelech pro všechny potřebné okruhy. 400V pro desku, myčka, trouba, lednice mimo chránič, osvětlení a zásuvky nad pracovní plochou. Ve větší části byla instalace v porothermu jen dvě zásuvky nad ostrůvek byly ve betonovém monolitu. Protože zásuvky Legrand NILOE mají možnou montáž do mělkých krabic, nebyl problém tyto použít.
Po příjezdu na místo instalace a vynošení všeho nářadí byly upřesněny pozice a počty zásuvej nad pracovní plochou. Objevil se problém, neboť kuchyňské studio vyžadovalo podomítkovou instalaci odpadu a přívodů vody ke dřezu. Odapd byl veden v DN50 a hrážka musela mít hloubku 65mm. Při drážkování a následném sekání muselo být postupováno velmi opatrně aby nedošo k průrazu na druhou strnu zdi. Toto byl nejnáročnější úkol.

Finalizace povrchů na viditelných místech byla provedena 3x rokofinalem s následným přebroušením pro přemalování.

Instalace probíhala dle domluveného harmonogramu a byla zakončena včas.

Cena za realizaci: 19 371,- Kč, termín realizace 02/2019

… a další práce

Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň ve starším domě

Příprava elektroinstalace kuchyně v rekonstruovaném rodinném domku. Všechny rozvody byly provedeny podomítkově. Napojení na připravené přívodní kabely.detail

Elektroinstalace pro novu kuchyň, úprava vedení vody a bourací práce

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň, snížení parapetu, úprava podomítkové vedení vody a odpadu a úprava SDK kastlíku.detail

Elektroinstalace pro novou kuchyň a úpravy přívodu vody

Podomítková elektroinstalace pro kuchyň a úprava přívodu vodydetail
Elektroinstalace pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň

Ve starším domě byla provedena úprava elektroinstalace pro novou kuchyň na místě kde byla stará. Současně byla provedena instalace vody a odpadu.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.