Příprava elektroinstalace a úprava vedení vody v nové kuchyni

Elektroinstalace v cihle, SDK a zasekání krabic v betonovém monolitu. Drážkování a pohledové začištění drážek. Příprava podkladu pro benátský štuk. Instalatérká práce, příprava pro připojení dřezu.

Elektroinstalace

V novostavbě v Praze 15 Trigema bylo ppožadováno rozvést nové zásuvky a vytvořit elektro přípravu pro novou kuchyň. Instalace byla provedeno odvrtání pozic pro elektroinstlační krabice v cihle, SDK i vysekání v monolitu. Následně bylo provedeno drážkování s vysáváním prachu. Po vyčištění drážek a přichycení krabic jsme přistoupili k tahání vodičů a jejich kompletnímu vysádrování v drážkách. V SDK byl z důvodu montáže kuchyně proveden hustší rastr a tak bylo nutné udělat neěkolik instalačních otvorů, nalézt průchody v nosnících a protahat vodiče skrze tyto průchody až k hnízdu všech vodičů.
Po instalaci všech vodičů bylo provedeno začištění drážek a přetmelení tmelem. Po vycschnutí bylo přebroušeno a v pohledových místech bylo provedeno opětovné tmelení a přebroušení.
Na závěr jsme protáhli vodu a připravili roháčky k připojení dřezu a myčky.

Cena za realizaci: 12 600,- Kč, termín realizace 12/2017

… a další práce

Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň ve starším domě

Příprava elektroinstalace kuchyně v rekonstruovaném rodinném domku. Všechny rozvody byly provedeny podomítkově. Napojení na připravené přívodní kabely.detail

Elektroinstalace pro novu kuchyň, úprava vedení vody a bourací práce

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň, snížení parapetu, úprava podomítkové vedení vody a odpadu a úprava SDK kastlíku.detail

Elektroinstalace pro novou kuchyň a úpravy přívodu vody

Podomítková elektroinstalace pro kuchyň a úprava přívodu vodydetail
Elektroinstalace pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň

Ve starším domě byla provedena úprava elektroinstalace pro novou kuchyň na místě kde byla stará. Současně byla provedena instalace vody a odpadu.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.