Instalace elektro a vody pro kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň a podomítková instlalace vody a odpadu. Kombinovaný typ zdi, cihla a litý beton.

Umístění stavby bylo v Jinonicích. Požadována byla elektroinstalace pro kuchyňsé spotřebiče a zároveň podomítková instalace přívodu vody a odpadu.
Přívodní vodiče byly smotány v rohu místnosti v dostatečné délce a tak bylo možní jen jejich roztahání na patřičné pozice.
Zásuvky nad pracovní plochou musely být zaříznuty do betonu. Zároveň nebylo možné použít mělké krabice z důvodu typu přístrojů (Schneider electric - SEDNA), které mají hlubší usazení. Instalace vodičů byla provedena do omítky. Světla nad pracovní plochou a ve skřínce budou ovládány přes dvojitý spínač a jejich vývody byly připraveny nad skřínku a vybaveny zaklapávací svorkovnicí pro snadné napojení transformátorů.
Všechny drážky byly vyříznuty frézkou do potřebné hloubky a krabice odvrtány korunkovým vrtákem..
Zákazník si vyžádal o instalaci jedné zásuvky navíc. Nakonec bylo všechny drážky na žádost objednvatel přetmeleny UNIFLOTEM a jednou přebroušeny.
Zároveň bylo nutné posunut vypínač a zásuvku vedle vchodových dveří aby nepřekážely konci kuchyně.
Zapravení drážek bylo provedeno sádrováním a následným několikerým tmelením a broušením.

Cena za realizaci: 12 000,- Kč, termín realizace 06/2017

… a další práce

Úprava elektroinstalace a instalace vody v nové kuchyni

V novostavbě v Praze na Třebešíně byla požadována úprava současných rozvodů pro kuchyň a příprava vedení vody pro dřez a myčku.detail

Instalace elektřiny a podomítková instalace vody pro novu kuchyň

Příprava elektroinstlace pro novou kuchň, instalace rozvodů elektro, posunutí stropního kabelu, přidání nového stropního přívodu a podomítková instalace vody a odpadu.detail

Příprava elektroinstalace pro kuchyň v SDK a betonu

Rozvedení elektro instalace pro kuchyňskou linku v SDK a betonu. Povrchová instalace odpadu a vody. Osazení roháčky. Kompletace zásuvek a vypínače.detail

© Copyright 2015-2021 Atthero s.r.o. All rights reserved
Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.