Instalace elektro a vody pro kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň a podomítková instlalace vody a odpadu. Kombinovaný typ zdi, cihla a litý beton.

Elektroinstalace

Umístění stavby bylo v Jinonicích. Požadována byla elektroinstalace pro kuchyňsé spotřebiče a zároveň podomítková instalace přívodu vody a odpadu.
Přívodní vodiče byly smotány v rohu místnosti v dostatečné délce a tak bylo možní jen jejich roztahání na patřičné pozice.
Zásuvky nad pracovní plochou musely být zaříznuty do betonu. Zároveň nebylo možné použít mělké krabice z důvodu typu přístrojů (Schneider electric - SEDNA), které mají hlubší usazení. Instalace vodičů byla provedena do omítky. Světla nad pracovní plochou a ve skřínce budou ovládány přes dvojitý spínač a jejich vývody byly připraveny nad skřínku a vybaveny zaklapávací svorkovnicí pro snadné napojení transformátorů.
Všechny drážky byly vyříznuty frézkou do potřebné hloubky a krabice odvrtány korunkovým vrtákem..
Zákazník si vyžádal o instalaci jedné zásuvky navíc. Nakonec bylo všechny drážky na žádost objednvatel přetmeleny UNIFLOTEM a jednou přebroušeny.
Zároveň bylo nutné posunut vypínač a zásuvku vedle vchodových dveří aby nepřekážely konci kuchyně.
Zapravení drážek bylo provedeno sádrováním a následným několikerým tmelením a broušením.

Cena za realizaci: 12 000,- Kč, termín realizace 06/2017

… a další práce

Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň ve starším domě

Příprava elektroinstalace kuchyně v rekonstruovaném rodinném domku. Všechny rozvody byly provedeny podomítkově. Napojení na připravené přívodní kabely.detail

Elektroinstalace pro novu kuchyň, úprava vedení vody a bourací práce

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň, snížení parapetu, úprava podomítkové vedení vody a odpadu a úprava SDK kastlíku.detail

Elektroinstalace pro novou kuchyň a úpravy přívodu vody

Podomítková elektroinstalace pro kuchyň a úprava přívodu vodydetail
Elektroinstalace pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň

Ve starším domě byla provedena úprava elektroinstalace pro novou kuchyň na místě kde byla stará. Současně byla provedena instalace vody a odpadu.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.