Úprava elektroinstalace a instalace vody v nové kuchyni

V novostavbě v Praze na Třebešíně byla požadována úprava současných rozvodů pro kuchyň a příprava vedení vody pro dřez a myčku.

Elektroinstalace

Instalace byla prováděna v litém železobetonu. Bylo nutné vydrážkovat trasy vedení pro vodiče a vysekat prostor pro nízké elektroinsalační krabice. Rozvod byl proveden vodiči CYKY 3x1,5 C, vodiči CYKY 3x2,5C a CYKY 5x2,5C. Bylo nezbytné zachovat předdefinované zásuvky dle přiřazení k jističům.
Vodoinstalace byla provedena v HT40. Přechodka z připraveného HT50 / HT40 a dále pomocí kolen. Fixováníé do zdi nástěnou objímkou. Oproti původnímu návrhu byl odpad a přívod pro myčku řešen odděleně což bylo konzultováno s klientem a ten tuto variantu uvítal. Pokud se odpad myčky připojí k sifonu dřezu dochází při vypouštění k rušivému bublání.
Místo stavby Bytový důmTulipa

Cena za realizaci: 12 040,- Kč, termín realizace 05/2017

… a další práce

Příprava elektroinstalace pro novou kuchyň ve starším domě

Příprava elektroinstalace kuchyně v rekonstruovaném rodinném domku. Všechny rozvody byly provedeny podomítkově. Napojení na připravené přívodní kabely.detail

Elektroinstalace pro novu kuchyň, úprava vedení vody a bourací práce

V novostavbě byla provedena elektroinstalace pro novou kuchyň, snížení parapetu, úprava podomítkové vedení vody a odpadu a úprava SDK kastlíku.detail

Elektroinstalace pro novou kuchyň a úpravy přívodu vody

Podomítková elektroinstalace pro kuchyň a úprava přívodu vodydetail
Elektroinstalace pro novou kuchyň

Elektroinstalace pro novou kuchyň

Ve starším domě byla provedena úprava elektroinstalace pro novou kuchyň na místě kde byla stará. Současně byla provedena instalace vody a odpadu.detail

© Copyright 2015-2023 Atthero s.r.o. All rights reserved. Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.