Úprava elektroinstalace a instalace vody v nové kuchyni

V novostavbě v Praze na Třebešíně byla požadována úprava současných rozvodů pro kuchyň a příprava vedení vody pro dřez a myčku.

Instalace byla prováděna v litém železobetonu. Bylo nutné vydrážkovat trasy vedení pro vodiče a vysekat prostor pro nízké elektroinsalační krabice. Rozvod byl proveden vodiči CYKY 3x1,5 C, vodiči CYKY 3x2,5C a CYKY 5x2,5C. Bylo nezbytné zachovat předdefinované zásuvky dle přiřazení k jističům.
Vodoinstalace byla provedena v HT40. Přechodka z připraveného HT50 / HT40 a dále pomocí kolen. Fixováníé do zdi nástěnou objímkou. Oproti původnímu návrhu byl odpad a přívod pro myčku řešen odděleně což bylo konzultováno s klientem a ten tuto variantu uvítal. Pokud se odpad myčky připojí k sifonu dřezu dochází při vypouštění k rušivému bublání.
Místo stavby Bytový důmTulipa

Cena za realizaci: 12 040,- Kč, termín realizace 05/2017

… a další práce

Instalace elektřiny a podomítková instalace vody pro novu kuchyň

Příprava elektroinstlace pro novou kuchň, instalace rozvodů elektro, posunutí stropního kabelu, přidání nového stropního přívodu a podomítková instalace vody a odpadu.detail

Příprava elektroinstalace pro kuchyň v SDK a betonu

Rozvedení elektro instalace pro kuchyňskou linku v SDK a betonu. Povrchová instalace odpadu a vody. Osazení roháčky. Kompletace zásuvek a vypínače.detail

Zpracování projektu pro byt

Příprava nového architektonického řešení a projektu pro přestavbu bytu 1+1 v Holešovicích detail

© Copyright 2015-2021 Atthero s.r.o. All rights reserved
Credits wefi.cz based on WeFi database less filesystem.